Název: Ošetřovatelský proces u klienta se schizofrenním onemocněním
Další názvy: The Nursing Process on the Client with Schizophrenic Diasease
Autoři: Trnková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Muchlová Mühlsteinová, Veronika
Oponent: Pavlíková, Lada
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9925
Klíčová slova: schizofrenie;Hildegard E. Peplau;model interpersonálních vztahů;ošetřovatelský proces;terapeutický vztah
Klíčová slova v dalším jazyce: schizophrenia;Hildegard E. Peplau;model of interpersonal relations;nursing care;therapeutic relationship
Abstrakt: Má bakalářská práce se zabývá problematikou schizofrenního onemocnění a péčí o pacienty s ním a je zpracovaná formou ošetřovatelského procesu. Teoretická část obsahuje popis schizofrenie, klinické formy, diagnostiku, příznaky a využívané způsoby léčby. Klade důraz na model psychodynamického ošetřovatelství vytvořený Hildegard E. Peplau, tedy model interpersonálních vztahů, jeho hlavní jednotky a popis jednotlivých fází modelu. V praktické části se věnuji dvěma pacientům se schizofrenií. U obou pacientů je zpracována kompletní anamnéza a katamnéza, následovaná ošetřovatelským procesem dle H. Peplau a ošetřovatelským plánem.
Abstrakt v dalším jazyce: Mine thesis deals with problematic of schizophrenia and taking care of patients with this disease and it´s compile by the form of nursing process. The theoretical part contains a description of schizophrenia, clinical manifestations, diagnosis and symptoms and used ways of treatment. Also included descriptions of psychodynamic nursing model developed by Hildegard E. Peplau, a model of interpersonal relations, his main unit and a description of each phase of this model. In the practical part I present two patients with schizophrenia. With both of them I write up a complete anamnesis and catamnesis, followed by nursing process by H. Peplau and nursing plan.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Osetrovatelsky proces u pacienta se schizofrennim onemocnenim.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trnkova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce99,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trnkova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce70,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trnkova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce399,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9925

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.