Title: Informovanost veřejnosti o paliativní péči
Other Titles: Public awareness of palliative care
Authors: Fialová, Miroslava
Advisor: Kroupová, Lenka
Referee: Loudová, Soňa
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9938
Keywords: paliativní péče;nevyléčitelně nemocný;hospic;hospicová péče;umírání;smrt
Keywords in different language: paliative care;terminally ill patient;hospice;hospice care;dying;death
Abstract: Práce se zabývá informovaností laické veřejnosti o paliativní péči. V teoretické části definuje základní pojmy, cíle, principy, dělení a formy paliativní péče. Dále pak přibližuje nejčastější problémy a potřeby u nevyléčitelně nemocných pacientů, přístup zdravotníků k umírajícímu a etické principy ošetřovatelské péče. V praktické části za pomoci dotazníkového šetření jsou pak zmapovány vědomosti laické veřejnosti o obecné i specializované paliativní péči.
Abstract in different language: This thesis deals with general public awareness about paliative care. In the theoretical part basis terms, aims, principles, division and forms of palliative care are defined. Then it elucidates the most common problems and needs for terminally ill patients, medical staff opinion to the dying person and ethical principles of medical care. In the practical part general public knowledge about general and specialized care is mapped using questionnaire survey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informovanost verejnosti o paliativni peci_Fialova_BP.pdfPlný text práce8,53 MBAdobe PDFView/Open
Fialova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce91,08 kBAdobe PDFView/Open
Fialova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce56,69 kBAdobe PDFView/Open
Fialova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce405,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9938

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.