Název: Informovanost veřejnosti o paliativní péči
Další názvy: Public awareness of palliative care
Autoři: Fialová, Miroslava
Vedoucí práce/školitel: Kroupová, Lenka
Oponent: Loudová, Soňa
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9938
Klíčová slova: paliativní péče;nevyléčitelně nemocný;hospic;hospicová péče;umírání;smrt
Klíčová slova v dalším jazyce: paliative care;terminally ill patient;hospice;hospice care;dying;death
Abstrakt: Práce se zabývá informovaností laické veřejnosti o paliativní péči. V teoretické části definuje základní pojmy, cíle, principy, dělení a formy paliativní péče. Dále pak přibližuje nejčastější problémy a potřeby u nevyléčitelně nemocných pacientů, přístup zdravotníků k umírajícímu a etické principy ošetřovatelské péče. V praktické části za pomoci dotazníkového šetření jsou pak zmapovány vědomosti laické veřejnosti o obecné i specializované paliativní péči.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with general public awareness about paliative care. In the theoretical part basis terms, aims, principles, division and forms of palliative care are defined. Then it elucidates the most common problems and needs for terminally ill patients, medical staff opinion to the dying person and ethical principles of medical care. In the practical part general public knowledge about general and specialized care is mapped using questionnaire survey.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Informovanost verejnosti o paliativni peci_Fialova_BP.pdfPlný text práce8,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fialova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce91,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fialova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce56,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fialova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce405,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9938

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.