Title: Úroveň informovanosti diabetiků o svém onemocnění
Other Titles: The level of foreknowledge of diabetics about their disease
Authors: Chmelířová, Petra
Advisor: Hajšmanová, Bohumila
Referee: Layerová, Helena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9948
Keywords: informovanost;diabetes mellitus;diabetik;edukace;znalost
Keywords in different language: awareness;diabetes mellitus;diabetic;education;knowledge
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá informovaností diabetiků o svém onemocnění. Teoretická část je zaměřená na onemocnění diabetes mellitus, jeho klasifikaci, diagnostiku, příznaky, léčbu a komplikace. V praktické části pracuji s daty získanými pomocí dotazníkového šetření, ve kterém jsem zjišťovala informovanost diabetiků o svém onemocnění především v oblasti diabetické diety a komplikací onemocnění.
Abstract in different language: This bachelor paper deals with diabetics´s knowledge of their disease. Theoretical part of the paper is aimed at a disease called diabetes mellitus, it´s classification, diagnosis, symptoms, treatment and complications related to the disease. In practical part I work with data gained from the diabetics. The data was gained by using forms in which there were questions related to patients´s knowledge of their disease, mainly questions related to diabetic diet and complications related to the disease.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,7 MBAdobe PDFView/Open
Chmelirova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce69,23 kBAdobe PDFView/Open
Chmelirova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce89,73 kBAdobe PDFView/Open
Chmelirova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce396,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9948

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.