Název: Úroveň informovanosti diabetiků o svém onemocnění
Další názvy: The level of foreknowledge of diabetics about their disease
Autoři: Chmelířová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Hajšmanová, Bohumila
Oponent: Layerová, Helena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9948
Klíčová slova: informovanost;diabetes mellitus;diabetik;edukace;znalost
Klíčová slova v dalším jazyce: awareness;diabetes mellitus;diabetic;education;knowledge
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá informovaností diabetiků o svém onemocnění. Teoretická část je zaměřená na onemocnění diabetes mellitus, jeho klasifikaci, diagnostiku, příznaky, léčbu a komplikace. V praktické části pracuji s daty získanými pomocí dotazníkového šetření, ve kterém jsem zjišťovala informovanost diabetiků o svém onemocnění především v oblasti diabetické diety a komplikací onemocnění.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor paper deals with diabetics´s knowledge of their disease. Theoretical part of the paper is aimed at a disease called diabetes mellitus, it´s classification, diagnosis, symptoms, treatment and complications related to the disease. In practical part I work with data gained from the diabetics. The data was gained by using forms in which there were questions related to patients´s knowledge of their disease, mainly questions related to diabetic diet and complications related to the disease.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KOS) / Bachelor´s works (DNM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chmelirova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce69,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chmelirova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce89,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chmelirova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce396,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9948

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.