Title: Hojení ran dříve a dnes
Other Titles: Wound healing in the past and today
Authors: Vašátková, Vendula
Advisor: Fremrová, Vladimíra
Referee: Kott, Otto
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9949
Keywords: rána;hojení ran;historie;moderní obvazové materiály;moderní metody léčby ran
Keywords in different language: wound;wound healing;history;modern bandage materials;modern methods of wound treatment
Abstract: Léčení ran je obor starý jako lidstvo samo. V práci se zabývám historickým a současným moderním pojetí ošetřování ran. Hlavním obsahem je pak zmapování vývoje péče o rány, který úzce souvisí s rozvojem hygieny, medicíny a ošetřovatelství. Vzhledem k této souvislosti, mi přišlo vhodné stručně popsat i jejich pokroky. Práce je dělena do kapitol dle jednotlivých časových etap od pravěku až po současnost. Každou epochu charakterizovaly rozličné názory, teorie a objevy. V úvodu každé kapitoly jsou proto vypsány ty, které ve svém důsledku ovlivnily pojetí hojení ran.
Abstract in different language: Wound treatment is as old as humanity itself. In my thesis I occupy myself with historical and current, modern conception of wound treatment. The primary aim is to map the development of wound care, which is closely related to development of hygiene,medicine and nursing care. Whereas this context, I considered brief describing of their progress appropriate. The thesis is divided into chapters according to particular time stages from prehistoric times to the present. Each period is characterized by different points of view, theories and discoveries. The opinions, which ultimately influenced conception of wound healing, are written in the introduction of each chapter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hojeni ran drive a dnes.pdfPlný text práce70,5 MBAdobe PDFView/Open
Vasatkova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce54,97 kBAdobe PDFView/Open
Vasatkova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce62,01 kBAdobe PDFView/Open
Vasatkova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce61,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9949

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.