Název: Hojení ran dříve a dnes
Další názvy: Wound healing in the past and today
Autoři: Vašátková, Vendula
Vedoucí práce/školitel: Fremrová, Vladimíra
Oponent: Kott, Otto
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9949
Klíčová slova: rána;hojení ran;historie;moderní obvazové materiály;moderní metody léčby ran
Klíčová slova v dalším jazyce: wound;wound healing;history;modern bandage materials;modern methods of wound treatment
Abstrakt: Léčení ran je obor starý jako lidstvo samo. V práci se zabývám historickým a současným moderním pojetí ošetřování ran. Hlavním obsahem je pak zmapování vývoje péče o rány, který úzce souvisí s rozvojem hygieny, medicíny a ošetřovatelství. Vzhledem k této souvislosti, mi přišlo vhodné stručně popsat i jejich pokroky. Práce je dělena do kapitol dle jednotlivých časových etap od pravěku až po současnost. Každou epochu charakterizovaly rozličné názory, teorie a objevy. V úvodu každé kapitoly jsou proto vypsány ty, které ve svém důsledku ovlivnily pojetí hojení ran.
Abstrakt v dalším jazyce: Wound treatment is as old as humanity itself. In my thesis I occupy myself with historical and current, modern conception of wound treatment. The primary aim is to map the development of wound care, which is closely related to development of hygiene,medicine and nursing care. Whereas this context, I considered brief describing of their progress appropriate. The thesis is divided into chapters according to particular time stages from prehistoric times to the present. Each period is characterized by different points of view, theories and discoveries. The opinions, which ultimately influenced conception of wound healing, are written in the introduction of each chapter.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
hojeni ran drive a dnes.pdfPlný text práce70,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vasatkova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce54,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vasatkova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce62,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vasatkova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce61,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9949

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.