Title: Ošetřovatelský proces z pohledu všeobecných sester
Other Titles: Nursing process from the perspective of nurses
Authors: Karlíková, Lucie
Advisor: Priesol, Milan
Referee: Šafránková, Zuzana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9952
Keywords: ošetřovatelství;ošetřovatelský proces;komunikace v ošetřovatelství;pacient;zdravotní sestry
Keywords in different language: nursing care;nursing trial;communication in nursing care;patient;sick nurse
Abstract: Souhrn: V teoretické části práce se zabývám historií ošetřovatelství, vzděláváním sester, ošetřovatelským, procesem a jeho částmi, koncepčními modely, hodnocením kvality péče a interpersonálními vztahy. Pro praktickou část jsem zvolila kvantitativní výzkum, formou dotazníkové metody, které byly rozdány všem sestrám bez ohledu na nejvyšší možné vzdělání a na věkovou hranici.
Abstract in different language: Summary: I pursue the history of nursing care, education of nurses, nursing care and its parts, conceptual models, evaluation of care quality and interpersonal relations in the theoretical part of the thesis. I have chosen quantitative research done by questionares, which were given to all nurses regardless of education and age, for my practical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Karlikova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce477,15 kBAdobe PDFView/Open
Karlikova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce55,84 kBAdobe PDFView/Open
Karlikova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce451,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9952

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.