Název: Ošetřovatelský proces z pohledu všeobecných sester
Další názvy: Nursing process from the perspective of nurses
Autoři: Karlíková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Priesol, Milan
Oponent: Šafránková, Zuzana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9952
Klíčová slova: ošetřovatelství;ošetřovatelský proces;komunikace v ošetřovatelství;pacient;zdravotní sestry
Klíčová slova v dalším jazyce: nursing care;nursing trial;communication in nursing care;patient;sick nurse
Abstrakt: Souhrn: V teoretické části práce se zabývám historií ošetřovatelství, vzděláváním sester, ošetřovatelským, procesem a jeho částmi, koncepčními modely, hodnocením kvality péče a interpersonálními vztahy. Pro praktickou část jsem zvolila kvantitativní výzkum, formou dotazníkové metody, které byly rozdány všem sestrám bez ohledu na nejvyšší možné vzdělání a na věkovou hranici.
Abstrakt v dalším jazyce: Summary: I pursue the history of nursing care, education of nurses, nursing care and its parts, conceptual models, evaluation of care quality and interpersonal relations in the theoretical part of the thesis. I have chosen quantitative research done by questionares, which were given to all nurses regardless of education and age, for my practical part.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karlikova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce477,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karlikova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce55,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karlikova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce451,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9952

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.