Title: Úloha sestry v péči o dárce orgánů před a po stanovení diagnózy smrti mozku
Other Titles: The role of nurses in the care of organ donors before and after diagnosis of brain death
Authors: Kopecká, Anna
Advisor: Bejvančická, Petra
Referee: Baxa, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9957
Keywords: transplantace orgánů;dárce orgánů;smrt mozku;odběr orgánů;ošetřovatelská péče
Keywords in different language: organ transplantation;organ donor;brain death;organ extraction;nursing care
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o transplantacich, dárcích orgánů a je zaměřena na ošetřovatelskou péči o dárce orgánů s mozkovou smrtí. Teoretická část vytváří přehled o transplantacích, transplantačním zákonu, diagnostice mozkové smrti, následné péči a o úloze sestry v péči o dárce orgánů. V praktické části jsou analyzována data získaná ze zdravotnické dokumentace. Informace sloužily k sestavení kazuistiky, ošetřovatelského plánu a edukačního plánu pro blízké příbuzné dárce.
Abstract in different language: This bachelor thesis disserts on transplantation, organ donors and focus on nursing care of organ donors with brain death diagnosed. Teoretical part makes summary of transplantation, organ transplant law, diagnostics of brain death, nursing care after and role of nurse in care for organ donor. In practical part is analysis of medical documentation data. All information has been used for composition of case study, nursing plan and edification plan for donor relatives.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kopecka Anna.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
Kopecka - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce63,43 kBAdobe PDFView/Open
Kopecka - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce71,92 kBAdobe PDFView/Open
Kopecka_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce64,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9957

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.