Název: Úloha sestry v péči o dárce orgánů před a po stanovení diagnózy smrti mozku
Další názvy: The role of nurses in the care of organ donors before and after diagnosis of brain death
Autoři: Kopecká, Anna
Vedoucí práce/školitel: Bejvančická, Petra
Oponent: Baxa, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9957
Klíčová slova: transplantace orgánů;dárce orgánů;smrt mozku;odběr orgánů;ošetřovatelská péče
Klíčová slova v dalším jazyce: organ transplantation;organ donor;brain death;organ extraction;nursing care
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o transplantacich, dárcích orgánů a je zaměřena na ošetřovatelskou péči o dárce orgánů s mozkovou smrtí. Teoretická část vytváří přehled o transplantacích, transplantačním zákonu, diagnostice mozkové smrti, následné péči a o úloze sestry v péči o dárce orgánů. V praktické části jsou analyzována data získaná ze zdravotnické dokumentace. Informace sloužily k sestavení kazuistiky, ošetřovatelského plánu a edukačního plánu pro blízké příbuzné dárce.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis disserts on transplantation, organ donors and focus on nursing care of organ donors with brain death diagnosed. Teoretical part makes summary of transplantation, organ transplant law, diagnostics of brain death, nursing care after and role of nurse in care for organ donor. In practical part is analysis of medical documentation data. All information has been used for composition of case study, nursing plan and edification plan for donor relatives.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kopecka Anna.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopecka - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce63,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopecka - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce71,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopecka_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce64,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9957

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.