Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLuhanová, Lenkacs
dc.contributor.authorPacandová, Janacs
dc.contributor.refereeSedláčková, Romanacs
dc.date.accepted2013-06-06cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:56:59Z
dc.date.available2012-01-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:56:59Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-03-28cs
dc.identifier49600cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9967
dc.description.abstractObsahem mé bakalářské práce je studie o onemocnění diabetu mellitu I. typu. Popisuji první příznaky, léčení této choroby z historie až po moderní léčbu této doby. V teoretické části jsou zahrnuty základní poznatky o této chronické nemoci, zvláštní důraz je zaměřen na edukaci dětského diabetika. Ve druhé části popisuji problematiku dětského diabetu u dětí ve věku mezi 11. až 15. rokem, rozvíjím možné problémy a těžkosti spojené s dospíváním. Rovněž se zamýšlím nad možnými cestami, jak pomoci dětskému pacientovi a jeho rodině překlenout toto nesnadné období tak, aby měl svou chorobu pod kontrolou a byl co nejlépe připraven do života.cs
dc.format97 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectdiabetes mellituscs
dc.subjectedukace pacientacs
dc.subjectléčebný režimcs
dc.subjectdospívánícs
dc.subjectkompenzace diabetucs
dc.titleProblematika dětského diabetu mezi 11 - 15 rokemcs
dc.title.alternativeThe problem of diabetes among children from 11 to 15 yearsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe content of my bachelor thesis is the study of the Type I Diabetes Mellitus disease. The focus is on describing the first symptoms and treatment of the disease from both the historical approach to the modern treatment today. The theoretical part covers the basic facts of this chronic disease; a particular emphasis is aimed on the education of children with diabetes. The second part of the thesis discusses the Childhood Diabetes focusing on the age group between 11 and 15 years where possible problems and difficulties associated with growing up are being explored. Also, I consider possible ways to help the child patient and his family to overcome this potentially difficult period with the aim to have the disease under control and to be able to make the best of life.en
dc.subject.translateddiabetes mellitusen
dc.subject.translatedpatient educationen
dc.subject.translatedtreatment regimenen
dc.subject.translatedadolescenceen
dc.subject.translatedglycemic controlen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Pacandova.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
Pacandova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce449,73 kBAdobe PDFView/Open
Pacandova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce70,04 kBAdobe PDFView/Open
Pacandova_hodnoceni_BP.pdfPrůběh obhajoby práce55,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9967

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.