Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLoudová, Soňa
dc.contributor.authorRauscherová, Michaela
dc.contributor.refereeHrstková, Pavla
dc.date.accepted2013-06-06
dc.date.accessioned2014-02-06T12:56:37Z
dc.date.available2012-01-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:56:37Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-29
dc.identifier49606
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9973
dc.description.abstractAnotace Příjmení a jméno: Rauscherová Michaela Katedra: Ošetřovatelství a porodní asistence Název práce: Případová studie pacienta s meningoencefalitidou od počátku nemoci po současnost Vedoucí práce: Mgr. Soňa Loudová Počet stran: číslované: 65 Počet stran: nečíslované (tabulky): 20 Počet příloh: 11 Počet titulů použité literatury: 27 Souhrn: Ve své bakalářské práci se zabývám případovou studií pacienta s meningoencefalitidou. Práci je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teorii je stručně popsána anatomie centrálního nervového systému. Další kapitoly se zaměřují na problematiku zánětlivých onemocnění centrálního nervového systému, jejich diagnostiku a způsob přenosu infekčního agens. Zmiňuji se o možnostech prevence a profylaxe proti infekcím centrální nervové soustavy. Ve druhé polovině práce definuji pojem případová studie a popisuji ošetřovatelský model. V praktické části se zabývám případovou studii konkrétního pacienta od diagnostiky onemocnění po současný stav. Zrealizovala jsem ošetřovatelský a edukační plán. Edukace je směřována na rodinu nemocného.cs
dc.format65 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=49606-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmeningoencefalitidacs
dc.subjectdiagnostikacs
dc.subjectkomplikacecs
dc.subjectprevencecs
dc.subjectpřípadová studiecs
dc.subjectošetřovatelský pláncs
dc.subjectedukacecs
dc.titlePřípadová studie pacienta s meningoencefalitidou od počátku nemoci po současnostcs
dc.title.alternativeCase study of a patient with meningoencephalitis from disease onset to the presenten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedAnnotation Surname and name: Rauscherová Michaela Department: Nursing and Midwifery Title of thesis: Case study of a patient with meningoencephalitis dinase from the beginning to the present day. Consultant: Mgr. Soňa Loudová Number of pages: numbered: 65 Number of pages: unnumbered (tables): 20 Number of appendices: 11 Number of literature items used: 27 Summary: In my bachelor thesis I deal with the case study patient with meningoencephalitis. Labor is dividend into theoretical and practical. The theory is briefly described the anatomy of the central nervous system. Next charter is focused on the issue of inflammatory diseases of the central nervous system, their diagnosis and transmission of infectious agents. Mentions the possibilities of prevention and prophylaxis against infections of the central nervous system. In the sekond half of the definitions of the words describing case studies and nursing models. The practical part deals with case study of specific dinase patient from diagnosis to current position. I realized nursing and educational plan. Education is directed to the family of the patient.en
dc.subject.translatedmeningoencephalitisen
dc.subject.translateddiagnosticsen
dc.subject.translatedcomplicationsen
dc.subject.translatedpreventionen
dc.subject.translatedcase studyen
dc.subject.translatedcare plansen
dc.subject.translatededucationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rauscherova BP.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
Rauschnerova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce61,54 kBAdobe PDFView/Open
Rauscherova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce83,11 kBAdobe PDFView/Open
Rauscherova_hodnoceni_BP.pdfPrůběh obhajoby práce53,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9973

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.