Title: Ošetřovatelský proces u pacienta s adenomem hypofýzy
Other Titles: The nursing process in a patient with hypophysis adenoma
Authors: Rykala, David
Advisor: Berková, Věra
Referee: Moučková, Miroslava
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9974
Keywords: hypofýza;adenom hypofýzy;ošetřovatelská péče;kazuistika;zevní lumbální drenáž
Keywords in different language: hypophysis;pituitary adenoma;nursing care;case report (casuistry);external lumbar drainage
Abstract: V teoretické části práce se zaměřuji stručně na anatomii a fyziologii hypofýzy. Dále rozlišuji jednotlivé typy adenomů hypofýz, popisuji jejich příznaky, diagnostiku a léčbu. Teoretická část pokračuje předoperační a pooperační péčí o pacienty s adenomem hypofýzy. V praktické části rozpracovávám dvě kazuistiky včetně edukačního plánu. Zaměřuji se i na průběh propuštění pacientů a na jejich následné sledování na neurochirurgické ambulanci. Praktickou část doplňuji o manuál, který popisuje jak pečovat o pacienty s adenomem hypofýzy.
Abstract in different language: In the theoretical part of the thesis, I focus briefly on the anatomy and physiology of the pituitary gland. Further I distinguish individual types of pituitary adenomas, describe their symptoms, diagnosis and treatment. The theoretical part continues preoperative and postoperative care of patients with pituitary adenoma. In the practical part, I elaborate two case reports, including an educational plan. I also focus on the course of the discharge of patients and their follow-up monitoring on the neurosurgical clinic. I complement the practical part about the manual, which describes, how to care for patients with pituitary adenoma.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DAVID RYKALA.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Rykala - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce90,74 kBAdobe PDFView/Open
Rykala - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce55,04 kBAdobe PDFView/Open
Rykala_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce425,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9974

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.