Název: Pohled laické veřejnosti na sdělování pravdy na nemocničním lůžku
Další názvy: View the general public to communicate the truth in a hospital bed
Autoři: Sosnová, Blanka
Vedoucí práce/školitel: Fremrová, Vladimíra
Oponent: Jandíková, Zuzana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9975
Klíčová slova: naděje;nevyléčitelné onemocnění;pravda;milosrdná lež;komunikace;všeobecná sestra;ošetřovatelství
Klíčová slova v dalším jazyce: hope;incurable illness;truth;merciful lie;communication;general nurse;nursing care
Abstrakt: Bakalářská práce s názvem Pohled laické veřejnosti na sdělování pravdy na nemocničním lůžku se zaměřuje na názor pacientů ohledně sdělování pravdy o těžkém nevyléčitelném onemocnění, způsobu předkládání pravdivých informací a dopadu tohoto sdělení na somatický i psychický stav člověka. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části je podán teoretický úvod do problematiky komunikace s nemocným a jejích psychologických aspektů, vlastní praktická část potom prostřednictvím analýzy dotazníkového šetření hodnotí aplikovatelnost a správnost teoretických předpokladů do každodenní lékařské praxe. Pro ilustraci možné aplikace získaných poznatků do praxe je připojena analýza specifického případu formou ošetřovatelské kazuistiky.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis, called Patients? Point of View Towards the Truth Delivering on the Hospital Bed, focuses on non-proffesionalist?s opinion on telling the hard truth concerning their incurable illness, on the way of delivering it, and on the impact of this attitude upon the psychical and physical state of the patient. The work is divided into two parts. The first part deals with the theory on communication rules between the physician and the patient, and the basics of psychology aspects of the illness. The second, practical one, analyses the issue on the background of questionaire-based investigation. To illustrate the question, a specific case report is presented as a part of the evaluation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Sosnova Blanka.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sosnova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce57,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sosnova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce68,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sosnova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce61,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9975

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.