Title: Problematika pádů na lůžkovém oddělení z pohledu všeobecné sestry
Other Titles: Falls in inpatient ward from a nurse perspectiv
Authors: Šindelářová, Eva
Advisor: Nováková, Jaroslava
Referee: Eichlerová, Miroslava
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9977
Keywords: prevence pádu;indikátor kvality;monitorování pádů;edukace pacienta;bezpečné prostředí
Keywords in different language: fall prevention;quality indicator;falls monitoring;education of patients;safe environment
Abstract: V posledním desetiletí se velká pozornost věnuje bezpečí pacienta. Prioritou každého zdravotnického zařízení je jejich co nejnižší výskyt. Pády mají za následek prodlužování hospitalizace, jsou příčinou úrazů, ale i následných psychických a sociálních problémů pacienta. Chtěla jsem zjistit, jak všeobecné sestry přistupují k dané problematice, jak umějí uplatňovat preventivní opatření a co vnímají jako největší překážky v jejich realizaci. Součástí výzkumného šetření bylo najít odpověď, zda je pro všeobecnou sestru edukace pacientů a jejich rodinných příslušníků nedílnou součástí profese a zda v případě pádu na oddělení umí postupovat v souladu se standardními postupy a platnými směrnicemi. ?
Abstract in different language: : In the last decade we have seen a great attention toward safety of patients. Patient falls are reason for raising of the inpatient hospitalization time. Moreover, patient falls can cause injuries with following psychical and social problems. The priority of each health-care facility is to decrease its number to minimum. In this research I intended to explore nurses? approach to this issue, how nurses implement the preventive measures and what are, according their opinion, the main obstacles in their realization. I also intend to answer two questions: 1) whether the education of patients and their relatives is an integral part of nurse?s job; 2) whether nurses are able to act fully in accordance with the effective regulations and standard procedures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sindelarova BP.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Sindelarova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce59,05 kBAdobe PDFView/Open
Sindelarova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce97,02 kBAdobe PDFView/Open
Sindelarova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce403,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9977

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.