Název: Problematika pádů na lůžkovém oddělení z pohledu všeobecné sestry
Další názvy: Falls in inpatient ward from a nurse perspectiv
Autoři: Šindelářová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Nováková, Jaroslava
Oponent: Eichlerová, Miroslava
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9977
Klíčová slova: prevence pádu;indikátor kvality;monitorování pádů;edukace pacienta;bezpečné prostředí
Klíčová slova v dalším jazyce: fall prevention;quality indicator;falls monitoring;education of patients;safe environment
Abstrakt: V posledním desetiletí se velká pozornost věnuje bezpečí pacienta. Prioritou každého zdravotnického zařízení je jejich co nejnižší výskyt. Pády mají za následek prodlužování hospitalizace, jsou příčinou úrazů, ale i následných psychických a sociálních problémů pacienta. Chtěla jsem zjistit, jak všeobecné sestry přistupují k dané problematice, jak umějí uplatňovat preventivní opatření a co vnímají jako největší překážky v jejich realizaci. Součástí výzkumného šetření bylo najít odpověď, zda je pro všeobecnou sestru edukace pacientů a jejich rodinných příslušníků nedílnou součástí profese a zda v případě pádu na oddělení umí postupovat v souladu se standardními postupy a platnými směrnicemi. ?
Abstrakt v dalším jazyce: : In the last decade we have seen a great attention toward safety of patients. Patient falls are reason for raising of the inpatient hospitalization time. Moreover, patient falls can cause injuries with following psychical and social problems. The priority of each health-care facility is to decrease its number to minimum. In this research I intended to explore nurses? approach to this issue, how nurses implement the preventive measures and what are, according their opinion, the main obstacles in their realization. I also intend to answer two questions: 1) whether the education of patients and their relatives is an integral part of nurse?s job; 2) whether nurses are able to act fully in accordance with the effective regulations and standard procedures.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KOS) / Bachelor´s works (DNM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Sindelarova BP.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sindelarova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce59,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sindelarova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce97,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sindelarova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce403,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9977

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.