Název: Mytí rukou zdravotnických pracovníků v nemocničních zařízeních
Další názvy: Washing Hands of health Workers in Hospitals
Autoři: Truhlářová, Simona
Vedoucí práce/školitel: Vodičková, Petra
Oponent: Šafránková, Zuzana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9981
Klíčová slova: nozokomiální nákazy;hygiena rukou
Klíčová slova v dalším jazyce: nosocomial infections;hygiene of hands
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nozokomiálních nákaz a dodržování správných postupů při hygieně rukou. V teoretické části specifikuji problematiku nozokomiálních nákaz, jejich prevenci. Dále se věnuji hygieně rukou, zásadám správného postupu mytí rukou a zdůrazňuji důležitost jejich dodržování. Praktická část se věnuje analýze získaných dat z výzkumného šetření.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s work deals with nosocomial infctions and observing the proper procedures of hand hygiene questions. In the theoretical part I specify problems of nosocomial infections and their prevention. Then I pay attention to hand hygiene, principles of proper procedures of washing hands and I try to emfase the importace of their mantaining. In the practical part I analyze the data that I obtain from my research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Myti rukou zdravotnickych pracovniku v nemocnicnich zarizenich.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Truhlarova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce90,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Truhlarova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce50,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Truhlarova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce436,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9981

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.