Title: Mytí rukou zdravotnických pracovníků v nemocničních zařízeních
Other Titles: Washing Hands of health Workers in Hospitals
Authors: Truhlářová, Simona
Advisor: Vodičková, Petra
Referee: Šafránková, Zuzana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9981
Keywords: nozokomiální nákazy;hygiena rukou
Keywords in different language: nosocomial infections;hygiene of hands
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nozokomiálních nákaz a dodržování správných postupů při hygieně rukou. V teoretické části specifikuji problematiku nozokomiálních nákaz, jejich prevenci. Dále se věnuji hygieně rukou, zásadám správného postupu mytí rukou a zdůrazňuji důležitost jejich dodržování. Praktická část se věnuje analýze získaných dat z výzkumného šetření.
Abstract in different language: This bachelor´s work deals with nosocomial infctions and observing the proper procedures of hand hygiene questions. In the theoretical part I specify problems of nosocomial infections and their prevention. Then I pay attention to hand hygiene, principles of proper procedures of washing hands and I try to emfase the importace of their mantaining. In the practical part I analyze the data that I obtain from my research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myti rukou zdravotnickych pracovniku v nemocnicnich zarizenich.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Truhlarova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce90,6 kBAdobe PDFView/Open
Truhlarova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce50,19 kBAdobe PDFView/Open
Truhlarova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce436,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9981

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.