Title: Rozvoj učebních dovedností žáků na 1. stupni ZŠ
Other Titles: A development of study abilities of pupils in primery school
Authors: Procházková, Martina
Advisor: Dubec, Michal
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9991
Keywords: učební dovednosti;poznávací procesy;kognitivní vývoj;metakognice
Keywords in different language: study abilities;cognitive processes;cognitive development;metacognition
Abstract: Práce se zabývá možnostmi rozvoje učebních dovedností u žáků na 1. stupni základní školy. Pojednává o poznávacích procesech, kognitivním vývoji dítěte v mladším školním věku a psychologii učení. Výzkum je orientován na zmapování toho, jak žáka ovlivní zkušenost a jak se vyvíjí metakognice závislá na inteligenci u žáků od 1. do 5. ročníku.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on possibilities of a development of study abilities of pupils in primery school. Cognitive processes and development of younger age children as well as psychology of learning are considered. The main objective of primary research is how a student is affected by experience and how metacognition, which depends on primary school students intelligence, has been developed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Martina_Prochazkova.pdfPlný text práce1,98 MBAdobe PDFView/Open
Prochazkova VP.pdfPosudek vedoucího práce43 kBAdobe PDFView/Open
Prochazkova OP.pdfPosudek oponenta práce32,39 kBAdobe PDFView/Open
Prochazkova O.pdfPrůběh obhajoby práce15,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9991

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.