Název: Rozvoj učebních dovedností žáků na 1. stupni ZŠ
Další názvy: A development of study abilities of pupils in primery school
Autoři: Procházková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Dubec, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9991
Klíčová slova: učební dovednosti;poznávací procesy;kognitivní vývoj;metakognice
Klíčová slova v dalším jazyce: study abilities;cognitive processes;cognitive development;metacognition
Abstrakt: Práce se zabývá možnostmi rozvoje učebních dovedností u žáků na 1. stupni základní školy. Pojednává o poznávacích procesech, kognitivním vývoji dítěte v mladším školním věku a psychologii učení. Výzkum je orientován na zmapování toho, jak žáka ovlivní zkušenost a jak se vyvíjí metakognice závislá na inteligenci u žáků od 1. do 5. ročníku.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is focused on possibilities of a development of study abilities of pupils in primery school. Cognitive processes and development of younger age children as well as psychology of learning are considered. The main objective of primary research is how a student is affected by experience and how metacognition, which depends on primary school students intelligence, has been developed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Martina_Prochazkova.pdfPlný text práce1,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazkova VP.pdfPosudek vedoucího práce43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazkova OP.pdfPosudek oponenta práce32,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazkova O.pdfPrůběh obhajoby práce15,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9991

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.