Title: Výchova ke zdravému životnímu stylu na základní škole v Chebu a Hazlově (se zaměřením na vybrané komponenty výchovy ke zdravému životnímu stylu)
Other Titles: Education towards Healthy Lifestyle at the Elementary School in Cheb and Hazlov
Authors: Jiroušková, Taťána
Advisor: Čábalová, Dagmar
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9993
Keywords: zdraví;výchova ke zdraví;životní styl;výživa;výživový styl;stravovací návyky;pohyb;pohybové návyky;hypokineze;civilizační choroby
Keywords in different language: health;health education;lifestyle;nutrition;nutrition style;eating habits;exercise;exercise habits;hypokinesia;civilization diseases
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na průzkum v oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu ve složkách stravovacích a pohybových návyků žáků 1. základní školy v Chebu a Základní školy v Hazlově. Je deskriptivní a má empirický charakter. Teoretická část se skládá ze čtyř kapitol, které objasňují pojmy úzce související s výchovou ke zdraví, jimiž se zabývá praktická část. Ta vychází z průzkumu v oblasti stravovacích a pohybových návyků dětí z pohledu dětí,jejich rodičů a pedagogů, dále pak na názory rodičů a učitelů na možnosti ovlivnění těchto návyků ve Výchově ke zdraví. Výzkumným nástrojem se nám stal dotazník pro žáky, jejich rodiče a učitele a rozhovor s učiteli. Výsledky této průzkumné sondy jsou vyhodnoceny v páté kapitole. Vyplynulo z nich, že oslovení respondenti mají zájem o vytváření správných stravovacích a pohybových návyků, je však potřeba zkvalitnit spolupráci školy a rodiny.
Abstract in different language: The thesis is focused on the research in the field of education on healthy lifestyles, specifically eating and exercise habits of pupils in the first elementary school in Cheb and elementary school in Hazlov. It is descriptive and has an empirical character. The theoretical part consists of four chapters that explain concepts closely related to health education, these concepts develops practical part. It is based on a survey of eating and exercising habits of students from the perspective of children, their parents and teachers, as well as the views of parents and teachers on ways to influence these habits in health education. Research tool is a set of questionnaires for pupils, their parents and teachers, and interviews with teachers. The results of this research are evaluated in the fifth chapter. It emerged that addressed respondents are interested in creating a healthy eating and exercise habits, but it is necessary to improve cooperation between schools and families.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Vychova ke zdravi na zakladni skole v Chebu a Hazlove - Tatana Jirouskova.pdfPlný text práce4,06 MBAdobe PDFView/Open
Jirouskova VP.pdfPosudek vedoucího práce37,31 kBAdobe PDFView/Open
Jirouskova OP.pdfPosudek oponenta práce33,73 kBAdobe PDFView/Open
Jirouskova O.pdfPrůběh obhajoby práce15,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9993

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.