Název: Výchova ke zdravému životnímu stylu na základní škole v Chebu a Hazlově (se zaměřením na vybrané komponenty výchovy ke zdravému životnímu stylu)
Další názvy: Education towards Healthy Lifestyle at the Elementary School in Cheb and Hazlov
Autoři: Jiroušková, Taťána
Vedoucí práce/školitel: Čábalová, Dagmar
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9993
Klíčová slova: zdraví;výchova ke zdraví;životní styl;výživa;výživový styl;stravovací návyky;pohyb;pohybové návyky;hypokineze;civilizační choroby
Klíčová slova v dalším jazyce: health;health education;lifestyle;nutrition;nutrition style;eating habits;exercise;exercise habits;hypokinesia;civilization diseases
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na průzkum v oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu ve složkách stravovacích a pohybových návyků žáků 1. základní školy v Chebu a Základní školy v Hazlově. Je deskriptivní a má empirický charakter. Teoretická část se skládá ze čtyř kapitol, které objasňují pojmy úzce související s výchovou ke zdraví, jimiž se zabývá praktická část. Ta vychází z průzkumu v oblasti stravovacích a pohybových návyků dětí z pohledu dětí,jejich rodičů a pedagogů, dále pak na názory rodičů a učitelů na možnosti ovlivnění těchto návyků ve Výchově ke zdraví. Výzkumným nástrojem se nám stal dotazník pro žáky, jejich rodiče a učitele a rozhovor s učiteli. Výsledky této průzkumné sondy jsou vyhodnoceny v páté kapitole. Vyplynulo z nich, že oslovení respondenti mají zájem o vytváření správných stravovacích a pohybových návyků, je však potřeba zkvalitnit spolupráci školy a rodiny.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on the research in the field of education on healthy lifestyles, specifically eating and exercise habits of pupils in the first elementary school in Cheb and elementary school in Hazlov. It is descriptive and has an empirical character. The theoretical part consists of four chapters that explain concepts closely related to health education, these concepts develops practical part. It is based on a survey of eating and exercising habits of students from the perspective of children, their parents and teachers, as well as the views of parents and teachers on ways to influence these habits in health education. Research tool is a set of questionnaires for pupils, their parents and teachers, and interviews with teachers. The results of this research are evaluated in the fifth chapter. It emerged that addressed respondents are interested in creating a healthy eating and exercise habits, but it is necessary to improve cooperation between schools and families.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Vychova ke zdravi na zakladni skole v Chebu a Hazlove - Tatana Jirouskova.pdfPlný text práce4,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jirouskova VP.pdfPosudek vedoucího práce37,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jirouskova OP.pdfPosudek oponenta práce33,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jirouskova O.pdfPrůběh obhajoby práce15,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9993

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.