Title: Míra nezaměstnanosti z hlediska oboru vzdělání na Plzeňsku
Other Titles: Unemployment rate from the point of the branch of education in Pilsen and it?s surroundings
Authors: Voříšková, Alena
Advisor: Bednář, Radomír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10005
Keywords: nezaměstnanost;míra nezaměstnanosti;trh práce;zaměstnání;mzda;volné pracovní místo
Keywords in different language: unemployment;unemployment rate;labour market;employment;wage;job vacancy
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o míře nezaměstnanosti z hlediska oboru vzdělání na Plzeňsku. Dělí se na teoretickou a praktickou část. V závěru práce jsou uvedeny výsledky provedeného výzkumu.
Abstract in different language: This thesis discusses the rate of unemployment from the point of the branch of education in Pilsen and it?s surroundings. It is divided into theoretical and practical parts. In the end of the thesis there are the results of the research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mira nezamestnanosti z hlediska oboru vzdelani na Plzensku.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
voriskova VP.pdfPosudek vedoucího práce24,04 kBAdobe PDFView/Open
voriskova OP.pdfPosudek oponenta práce51,54 kBAdobe PDFView/Open
voriskova O.pdfPrůběh obhajoby práce9,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10005

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.