Název: Dilemata pracovníků terénní pečovatelské služby v CPOS Město Touškov při řešení problému domácího násilí páchaného na seniorech
Další názvy: Roles and dilemmas of social workers in dealing with the problem of domestic violence against seniors, focusing on outreach nursing service
Autoři: Tejmlová, Miroslava
Vedoucí práce/školitel: Káňová, Šárka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10007
Klíčová slova: senior;domácí násilí;sociální pracovník;dilemata;řešení domácího násilí
Klíčová slova v dalším jazyce: senior;domestic violence;social worker;dilemma;dealing with domestic violence
Abstrakt: Cílem práce bylo zmapovat rozhodovací proces sociálních pracovníků při řešení domácího násilí páchaného na seniorech. V teoretické části byla obecně rozebrána problematika domácího násilí a dilemata, která mohou v průběhu identifikace a řešení tohoto problému nastat. V praktické části byly poznatky teoretické porovnány s poznatky sociálních pracovnic organizace CPOS Město Touškov. Výzkum byl proveden pomocí rozhovorů, které zjišťovaly, jakým způsobem rozhodovací proces probíhá, jak a čím je ovlivněn a která dilemata mohou v souvislosti s tímto rozhodovacím procesem u sociálních pracovníků vzniknout.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim was to explore the decision-making process of social workers in dealing with domestic violence against seniors. In the theoretical part was generally dealt with the issue of domestic violence and dilemmas that may arise during the identification and solution of this problem to occur. In the practical part were compared with the theoretical knowledge of the social workers of the organization cpos Touskov. The research was conducted using interviews that clarifies how the decision-making process is, how and what is affected and dilemmas that may arise in connection with this decision-making process for social workers arise.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
M. TEJMLOVA, DP.pdfPlný text práce969 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tejmlova VP.pdfPosudek vedoucího práce62,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tejmlova OP.pdfPosudek oponenta práce62,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tejmlova O.pdfPrůběh obhajoby práce13,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10007

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.