Title: Dilemata pracovníků terénní pečovatelské služby v CPOS Město Touškov při řešení problému domácího násilí páchaného na seniorech
Other Titles: Roles and dilemmas of social workers in dealing with the problem of domestic violence against seniors, focusing on outreach nursing service
Authors: Tejmlová, Miroslava
Advisor: Káňová, Šárka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10007
Keywords: senior;domácí násilí;sociální pracovník;dilemata;řešení domácího násilí
Keywords in different language: senior;domestic violence;social worker;dilemma;dealing with domestic violence
Abstract: Cílem práce bylo zmapovat rozhodovací proces sociálních pracovníků při řešení domácího násilí páchaného na seniorech. V teoretické části byla obecně rozebrána problematika domácího násilí a dilemata, která mohou v průběhu identifikace a řešení tohoto problému nastat. V praktické části byly poznatky teoretické porovnány s poznatky sociálních pracovnic organizace CPOS Město Touškov. Výzkum byl proveden pomocí rozhovorů, které zjišťovaly, jakým způsobem rozhodovací proces probíhá, jak a čím je ovlivněn a která dilemata mohou v souvislosti s tímto rozhodovacím procesem u sociálních pracovníků vzniknout.
Abstract in different language: The aim was to explore the decision-making process of social workers in dealing with domestic violence against seniors. In the theoretical part was generally dealt with the issue of domestic violence and dilemmas that may arise during the identification and solution of this problem to occur. In the practical part were compared with the theoretical knowledge of the social workers of the organization cpos Touskov. The research was conducted using interviews that clarifies how the decision-making process is, how and what is affected and dilemmas that may arise in connection with this decision-making process for social workers arise.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M. TEJMLOVA, DP.pdfPlný text práce969 kBAdobe PDFView/Open
Tejmlova VP.pdfPosudek vedoucího práce62,57 kBAdobe PDFView/Open
Tejmlova OP.pdfPosudek oponenta práce62,37 kBAdobe PDFView/Open
Tejmlova O.pdfPrůběh obhajoby práce13,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10007

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.