Název: Analýza volebních systémů a vlivu volebních výsledku na složení zastupitelstev
Další názvy: Analysis of electoral systems and dependence on the election results of composition on municipal councils
Autoři: Běláč, Richard
Vedoucí práce/školitel: Gangur, Mikuláš
Oponent: Svoboda, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10023
Klíčová slova: komunální volby;zastupitelstvo obce;D'Hondtova metoda;korelační analýza;kontingenční tabulka;Kruskal-Wallisův test
Klíčová slova v dalším jazyce: municipal election;municipal council;D´Hondt method;correlation analysis;contingency table;Kruskal-Wallis test
Abstrakt: Práce je zaměřena na komunální volby v České republice a zkoumání závislosti mezi složením zastupitelstev s ohledem na výsledky komunálních voleb a stabilitou daného zastupitelstva. Vybrány jsou z každého kraje 4 různé obce, které jsou dále použity pro zpracování. Pro testování je v této bakalářské práci použita korelační analýza, kontingenční tabulka a Kruskalův-Wallisův test.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is aimed at municipal elections in the Czech Republic and exploring the relationship between the composition of councils with regard to the results of local elections and the stability of the council. Selected are 4 different municipalities from each region, which are further used for testing. In this bachelor thesis is for testing used correlation analysis, contingency table and Kruskal-Wallis test.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
belac_bp.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Belac - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce788,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Belac - posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce818,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Belac - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce233 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10023

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.