Title: Analýza volebních systémů a vlivu volebních výsledku na složení zastupitelstev
Other Titles: Analysis of electoral systems and dependence on the election results of composition on municipal councils
Authors: Běláč, Richard
Advisor: Gangur, Mikuláš
Referee: Svoboda, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10023
Keywords: komunální volby;zastupitelstvo obce;D'Hondtova metoda;korelační analýza;kontingenční tabulka;Kruskal-Wallisův test
Keywords in different language: municipal election;municipal council;D´Hondt method;correlation analysis;contingency table;Kruskal-Wallis test
Abstract: Práce je zaměřena na komunální volby v České republice a zkoumání závislosti mezi složením zastupitelstev s ohledem na výsledky komunálních voleb a stabilitou daného zastupitelstva. Vybrány jsou z každého kraje 4 různé obce, které jsou dále použity pro zpracování. Pro testování je v této bakalářské práci použita korelační analýza, kontingenční tabulka a Kruskalův-Wallisův test.
Abstract in different language: The work is aimed at municipal elections in the Czech Republic and exploring the relationship between the composition of councils with regard to the results of local elections and the stability of the council. Selected are 4 different municipalities from each region, which are further used for testing. In this bachelor thesis is for testing used correlation analysis, contingency table and Kruskal-Wallis test.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
belac_bp.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Belac - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce788,41 kBAdobe PDFView/Open
Belac - posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce818,71 kBAdobe PDFView/Open
Belac - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce233 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10023

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.