Title: Počítačové hry ve výuce
Other Titles: Computer games in education
Authors: Jindra, Jiří
Advisor: Gangur, Mikuláš
Referee: Svoboda, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10030
Keywords: počítačové hry;využití her ve výuce;výuka ekonomické teorie;zásady pro vývoj výukových her;doporučení pro vyučující;kritéria hodnocení;výukové hry
Keywords in different language: learning games;computer games;use of games in learning;education of economic theory;fundamentals for development of educational games;recommendations for teachers;criteria of rating
Abstract: Bakalářská práce se zabývá na tématem využití počítačových her ve výuce. V práci autor uvádí vývoj výuky v historii a důvody tohoto vývoje. Rozebírá změny v šíření informací s nástupem počítačů a interaktivních médií a rozdíly mezi generací, která je ovlivněná těmito změnami a předešlou generací. Dále probírá možnosti využití počítačových her ve výuce, využití kombinace hry a výuky a popisuje kritéria pro výběr nejlepší výukové hry pro daný účel. V bakalářské práci je uvedeno doporučení pro vývojáře a vyučující, kteří chtějí výukovou hru vytvořit nebo ji zapojit do výuky. Jsou předloženy příklady možných způsobů realizace výukové hry a příklady již realizovaných výukových her nebo některých her upravitelných k tomuto účelu. Vybrané hry byly prozkoumány, otestovány a v práci jsou popsány jejich vlastnosti. Testované hry jsou ohodnoceny a v závěru uvedena shrnutí práce a doporučení pro zájemce o vytvoření výukové hry.
Abstract in different language: The bachelor thesis is written on the topic of utilization of computer games in education. In the thesis author states the evolution of education in history and reasons of such development. Author discusses the changes in distribution of informations with arrival of computers and interactive media and differences between the generation that is influenced by these changes and the previous generation. He also lists options and reasons for use of computer games in teaching and describes criteria for selection of the best learning game for the given purpose. Also in the bachelor thesis are stated suggestions for developers and teachers who want to create a learning game or use it for teaching. Author presents examples of possible ways for implementation of educational games and examples of already realized learning games, or games that are modifiable for this purpose. Selected games had been examined, tested, rated and their features are described in the thesis. The suggestions for creation of tasks for games are provided. In conclusion are summarized the results of the thesis and recommendations for those intereste in creating learning games.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC_2013_0_13.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
Jindra - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce653,64 kBAdobe PDFView/Open
Jindra - posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce690,08 kBAdobe PDFView/Open
Jindra - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce230,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10030

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.