Název: Kompenzace zpětných vlivů na distribuční soustavu u vybraných el. zařízení
Další názvy: The compesation of regresive influences on distribution system in selected electrical appliance
Autoři: Karlovec, Josef
Vedoucí práce/školitel: Mühlbacher, Jan
Oponent: Benešová, Hana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10148
Klíčová slova: kompenzace;impedance;soustava;katr;transformátor;vlivy;měření;kabel;kvalita;flikr;výkon;emise;metoda;norma;pravidla;uzemění;jištění
Klíčová slova v dalším jazyce: compezation;impedance;system;lead;saw;transformer;distorting;efects;measurement;cable;quality;flicker;achievement;emission;method;norm;rule;earth;protection
Abstrakt: Tato diplomová práce analyzuje zpětné vlivy vybraných elektrických zařízení (katr a bodové svářecí stroje) na distribuční soustavu ČEZ Distribuce, a.s. Se změřením na analýzu naměřených hodnot zpětných vlivů vybraných el. zařízení. Výpočtem navrhneme el. zařízení, které by v dostatečné účinnosti kompenzovalo zpětné vlivy u jednoho zvoleného zařízení. Měřením ověříme účinnost navrženého kompenzačního zařízení na vybraném el. zařízení. Výsledné parametry porovnáme v analýze zpětných vlivů před instalací tohoto zařízení a po jeho instalaci a provedeme závěr. Součástí této diplomové práce jsou vyhodnocovací grafy a fotodokumentace.
Abstrakt v dalším jazyce: The dissertation thesis deals some regressive influences of an appliance (a saw and a spot welder) to whole distribution systém ČEZ Distribuce, a.s. The thesis is focusing pricipally on relative voltage change and flicker.The measurement to analyze the measured values of reverse effects of selected el. device. El. calculations suggest device that would sufficiently offset the effectiveness of feedback effects in a selected device. The calculation brings the optimum values of connection to supply system and the following mesuring verifies the values. This dissertation thesis contains also some evaluation graphs and a photodocumentation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Karlovec DP.pdfPlný text práce3,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
054013_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce270,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
054013_oponent.pdfPosudek oponenta práce586,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
054013_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce284,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10148

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.