Title: Nedbalostní zavinění v trestním právu
Other Titles: Negligent culpability in criminal law
Authors: Bauerová, Hana
Advisor: Stočesová, Simona
Referee: Škvain, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10181
Keywords: subjektivní stránka;zavinění;omyl;nedbalost
Keywords in different language: culpability;subjective;oversight;negligence
Abstract: Diplomová práce pojednává o zavinění obecně, dále pak o jedné z jeho forem. Definuje pojmy se zaviněním související. V práci je podrobně zpracováno nedbalostní zavinění, definovány jeho jednotlivé formy a uvedeny příklady z judikatury. Na závěr práce porovnává českou úpravu zavinění v trestním právu s úpravou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.
Abstract in different language: This thesis deals with culpability in general meaning and of one of its forms. Defines terms related to the fault. The work is elaborated in detail negligent culpability defined his forms and presents examples from case law. At the conclusion compares Czech adjustment fault in criminal law with the arrangements of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Hana Bauerova.pdfPlný text práce657,15 kBAdobe PDFView/Open
Bauerova_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce676,93 kBAdobe PDFView/Open
Bauerova_oponent_Skvain.pdfPosudek oponenta práce724,62 kBAdobe PDFView/Open
Bauerova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce529,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10181

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.