Název: Nedbalostní zavinění v trestním právu
Další názvy: Negligent culpability in criminal law
Autoři: Bauerová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Stočesová, Simona
Oponent: Škvain, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10181
Klíčová slova: subjektivní stránka;zavinění;omyl;nedbalost
Klíčová slova v dalším jazyce: culpability;subjective;oversight;negligence
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o zavinění obecně, dále pak o jedné z jeho forem. Definuje pojmy se zaviněním související. V práci je podrobně zpracováno nedbalostní zavinění, definovány jeho jednotlivé formy a uvedeny příklady z judikatury. Na závěr práce porovnává českou úpravu zavinění v trestním právu s úpravou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with culpability in general meaning and of one of its forms. Defines terms related to the fault. The work is elaborated in detail negligent culpability defined his forms and presents examples from case law. At the conclusion compares Czech adjustment fault in criminal law with the arrangements of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Hana Bauerova.pdfPlný text práce657,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bauerova_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce676,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bauerova_oponent_Skvain.pdfPosudek oponenta práce724,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bauerova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce529,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10181

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.