Title: Formy úmyslného usmrcení v českém a zahraničním právu
Other Titles: Forms of intentional homicide in Czech and foreign law
Authors: Kostomlatská, Jana
Advisor: Škvain, Petr
Referee: Baxa, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10197
Keywords: vražda;zabití;vražda novorozeného dítěte matkou;eutanázie;účast na sebevraždě;úmyslné usmrcení
Keywords in different language: murder;manslaughter;murder of newborn child by its mother;euthanasia;involvement in suicide;intentional killing
Abstract: Tato diplomová práce by měla čtenáře uvést do problematiky úmyslných usmrcení. Zabývá se zhodnocením právní úpravy jednak v České republice, jednak v Anglii a Walesu. Pozornost je soustředěna zejména na popis jednotlivých trestných činů a trestů, jež jsou za úmyslná usmrcení ukládány.
Abstract in different language: This thesis introduces readers to the topic of intentional killing. It deals with the assessment of legal regulations, both in the Czech Republic as well as in England and Wales. It focuses mainly on describing criminal offences and forms of punishment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Kostomlatska.pdfPlný text práce945,89 kBAdobe PDFView/Open
Kostomlastska_vedouci_skvain.pdfPosudek vedoucího práce767,75 kBAdobe PDFView/Open
Kostomlatska_oponent_Baxa.pdfPosudek oponenta práce843,83 kBAdobe PDFView/Open
Kostomlatska_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce567,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10197

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.