Název: Formy úmyslného usmrcení v českém a zahraničním právu
Další názvy: Forms of intentional homicide in Czech and foreign law
Autoři: Kostomlatská, Jana
Vedoucí práce/školitel: Škvain, Petr
Oponent: Baxa, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10197
Klíčová slova: vražda;zabití;vražda novorozeného dítěte matkou;eutanázie;účast na sebevraždě;úmyslné usmrcení
Klíčová slova v dalším jazyce: murder;manslaughter;murder of newborn child by its mother;euthanasia;involvement in suicide;intentional killing
Abstrakt: Tato diplomová práce by měla čtenáře uvést do problematiky úmyslných usmrcení. Zabývá se zhodnocením právní úpravy jednak v České republice, jednak v Anglii a Walesu. Pozornost je soustředěna zejména na popis jednotlivých trestných činů a trestů, jež jsou za úmyslná usmrcení ukládány.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis introduces readers to the topic of intentional killing. It deals with the assessment of legal regulations, both in the Czech Republic as well as in England and Wales. It focuses mainly on describing criminal offences and forms of punishment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Kostomlatska.pdfPlný text práce945,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kostomlastska_vedouci_skvain.pdfPosudek vedoucího práce767,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kostomlatska_oponent_Baxa.pdfPosudek oponenta práce843,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kostomlatska_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce567,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10197

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.