Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorKybic, Petrcs
dc.contributor.authorOtavová, Terezacs
dc.contributor.refereeStočesová, Simonacs
dc.date.accepted2013-05-30cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:59:39Z
dc.date.available2011-12-14cs
dc.date.available2014-02-06T12:59:39Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-03-29cs
dc.identifier52391cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10207
dc.description.abstractMoje diplomová práce se zabývá problematikou vazby a možnostmi jejího nahrazení, které nabízí současný trestní řád. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole pojednávám všeobecně o institutu vazby. Druhá kapitola obsahuje historický vývoj jednotlivých substitutů vazby. Stěžejním bodem mé práce je kapitola třetí s názvem "právní úprava nahrazení vazby de lege ferenda". Čtvrtá kapitola obsahuje srovnání s právní úpravou vazby a substituty jejího nahrazení na Slovensku. V poslední kapitole se zabývám úvahami de lege ferenda se zaměřením na využití elektronického monitoringu při nahrazení vazby.cs
dc.format81cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectvazbacs
dc.subjectlidská svobodacs
dc.subjecttrestní řízenícs
dc.subjectsubstituty vazbycs
dc.subjectzárukacs
dc.subjectpísemný slibcs
dc.subjectdohled probačního úředníkacs
dc.subjectkaucecs
dc.subjectprobační a mediační službacs
dc.subjectelektronický monitoringcs
dc.subjectmladistvýcs
dc.titleNahrazení vazby v trestním řízenícs
dc.title.alternativeSubstitute of custody in criminal proceduresen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra trestního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedMy thesis deals with the custody and possibilities of its replacement, provided by the current Penal Code. The work is divided into five chapters. In the first chapter I discuss generally about the institute of custody. The second chapter contains the historical development of substitutes custody. The main point of my work is the third chapter, titled "legislation replacing substitutes of custody de lege ferenda". The fourth chapter provides a comparison with the legislation replacing of custody and substitutes of custody in the Slovak Republic. The last chapter deals with the de lege ferenda aimed at the use of electronic monitoring in replacing custody.en
dc.subject.translatedcustodyen
dc.subject.translatedhuman libertyen
dc.subject.translatedcriminal procedureen
dc.subject.translatedsubstitutes of custodyen
dc.subject.translatedgarantyen
dc.subject.translatedwritten promiseen
dc.subject.translatedsupervision of probation officeren
dc.subject.translatedcautionen
dc.subject.translatedprobation and mediation serviceen
dc.subject.translatedelectronic monitoringen
dc.subject.translatedadolescenceen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Nahrazeni vazby v trestnim rizeni.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Otavova_vedouci_Kybic.pdfPosudek vedoucího práce772,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Otavova_oponent_Stocesova.pdfPosudek oponenta práce465,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Otavova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce544,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10207

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.