Název: Oprávněné použití zbraně
Další názvy: Authorized Use of a Weapon
Autoři: Rousek, David
Vedoucí práce/školitel: Novotný, František
Oponent: Teryngel, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10212
Klíčová slova: trestní právo;trestní zákoník;oprávněné použití zbraně;okolnosti vylučující protiprávnost;zbraň;Policie ČR;obecní policie;ozbrojené síly;Vojenská policie;zpravodajské služby
Klíčová slova v dalším jazyce: criminal law;criminal code;authorized use of a weapon;cicumstances which excluding illegality;weapon;Police of Czech republic;municipal police;military forces;Military police;intelligence services
Abstrakt: Diplomová práce na téma Oprávněné použití zbraně pojednává o jednom z institutů okolností vylučujících protiprávnost. Po definování oprávněného použití zbraně a dalších okolností vylučujících protiprávnost, které mají blízkou souvislost právě s oprávněným použitím zbraně, se tato práce také zabývá otázkou, co je to zbraň a jaké je její dělení. Hlavní část této práce rozebírá konkrétní ustanovení zvláštních právních předpisů, které upravují použití zbraně pro jednotlivé příslušníky ozbrojených sborů. Závěrem se také zabývá porovnání institutu oprávněného použití zbraně s nutnou obranou.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the subject of authorized use a weapon, specifically with one of the institutes circumstances excluding illegality. After defining authorized use of a weapon and other circumstances excluding illegality, which have a close relationship with a legitimate use of a weapon, this work also deals with the question, what a weapon is and what its division is. The main part of this thesis discusses the specific provisions of special laws that regulate the use of weapons for the individual members of the armed forces. Finally, this work also deals with the comparison of the Institute authorized use of a weapon of self-defense.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
David Rousek - DP- Opravnene pouziti zbrane- 2013.pdfPlný text práce836,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rousek_vedouci_Novotny.pdfPosudek vedoucího práce710,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rousek_oponent_Teryngel.pdfPosudek oponenta práce976,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rousek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce648,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10212

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.