Title: Oprávněné použití zbraně
Other Titles: Authorized Use of a Weapon
Authors: Rousek, David
Advisor: Novotný, František
Referee: Teryngel, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10212
Keywords: trestní právo;trestní zákoník;oprávněné použití zbraně;okolnosti vylučující protiprávnost;zbraň;Policie ČR;obecní policie;ozbrojené síly;Vojenská policie;zpravodajské služby
Keywords in different language: criminal law;criminal code;authorized use of a weapon;cicumstances which excluding illegality;weapon;Police of Czech republic;municipal police;military forces;Military police;intelligence services
Abstract: Diplomová práce na téma Oprávněné použití zbraně pojednává o jednom z institutů okolností vylučujících protiprávnost. Po definování oprávněného použití zbraně a dalších okolností vylučujících protiprávnost, které mají blízkou souvislost právě s oprávněným použitím zbraně, se tato práce také zabývá otázkou, co je to zbraň a jaké je její dělení. Hlavní část této práce rozebírá konkrétní ustanovení zvláštních právních předpisů, které upravují použití zbraně pro jednotlivé příslušníky ozbrojených sborů. Závěrem se také zabývá porovnání institutu oprávněného použití zbraně s nutnou obranou.
Abstract in different language: This thesis deals with the subject of authorized use a weapon, specifically with one of the institutes circumstances excluding illegality. After defining authorized use of a weapon and other circumstances excluding illegality, which have a close relationship with a legitimate use of a weapon, this work also deals with the question, what a weapon is and what its division is. The main part of this thesis discusses the specific provisions of special laws that regulate the use of weapons for the individual members of the armed forces. Finally, this work also deals with the comparison of the Institute authorized use of a weapon of self-defense.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
David Rousek - DP- Opravnene pouziti zbrane- 2013.pdfPlný text práce836,22 kBAdobe PDFView/Open
Rousek_vedouci_Novotny.pdfPosudek vedoucího práce710,07 kBAdobe PDFView/Open
Rousek_oponent_Teryngel.pdfPosudek oponenta práce976,32 kBAdobe PDFView/Open
Rousek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce648,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10212

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.