Název: Trestný čin loupeže
Další názvy: The crime of robbery
Autoři: Valenta, Václav
Vedoucí práce/školitel: Stočesová, Simona
Oponent: Kybic, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10223
Klíčová slova: loupež;trestný čin;násilí;pohrůžka bezprostředního násilí;cizí věc
Klíčová slova v dalším jazyce: robbery;criminal act;violence;threat of imminent violence;other's property
Abstrakt: Práce pojednává o trestném činu loupeže z právního, kriminalistického a kriminologického hlediska. Loupež je považována pro společnost za jeden z nejzávažnějších trestných činů, protože představuje nejen útok na cizí majetek, ale i na tělesnou integritu oběti. Loupeže se dopustí ten, kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci.
Abstrakt v dalším jazyce: In this thesis I address the subject of criminal act, from the legal, criminological and criminalistic look. The offender is, using violence or threatening to immediately use violence tries to take over the other's property. Robbery is caused by thereby, who against other uses violence or threat of immediate violence with intention of acquiring other's possession.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE.Valenta Vaclav.Loupez.pdfPlný text práce811,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Valenta_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce737,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Valenta_oponent_Kybic.pdfPosudek oponenta práce665,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Valenta_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce595,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10223

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.