Název: Důkazní využití pachových stop
Další názvy: USE OF EVIDENCE IN ODOR TRACKS
Autoři: Cízlová, Denisa
Vedoucí práce/školitel: Musil, Jan
Oponent: Rybář, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10226
Klíčová slova: olfaktorika;odorologie;pachová stopa;pachové konzervy
Klíčová slova v dalším jazyce: olfaktorika;odorologie;smell traces;smell canned
Abstrakt: Kriminalistická olfaktorika jeden z prostředků kriminalistické odorologie určených ke zkoumání pachů, a to prostřednictvím čichových orgánů speciálně cvičených psů využívaných jako detektorů, respektive biodetektorů. Diplomová práce se zabývá zejména pachovou identifikací, která je založena na vzájemném srovnání určitých vzorků pachu, respektive pachových stop zajištěných v souvislosti s kriminalisticky relevantní událostí, tedy nejčastěji se spáchaným trestným činem a odebraného pachového vzorku konkrétní osoby.
Abstrakt v dalším jazyce: Criminological olfaktorika one means of forensic odorologie intended to investigate odors through the olfactory organs specially trained dogs used as detectors, respectively biodetektorů. This thesis deals mainly with odor identification, which is based on the juxtaposition of certain samples odor or smell feet secured in connection with criminological relevant events, most often committed the offense and odor sample collected particular person.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Denisa Cizlova 17.3.2013.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cizlova_vedouci_Musil.pdfPosudek vedoucího práce677,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cizlova_oponent_Rybar.pdfPosudek oponenta práce445,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cizlova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce568,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10226

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.