Title: Důkazní využití pachových stop
Other Titles: USE OF EVIDENCE IN ODOR TRACKS
Authors: Cízlová, Denisa
Advisor: Musil, Jan
Referee: Rybář, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10226
Keywords: olfaktorika;odorologie;pachová stopa;pachové konzervy
Keywords in different language: olfaktorika;odorologie;smell traces;smell canned
Abstract: Kriminalistická olfaktorika jeden z prostředků kriminalistické odorologie určených ke zkoumání pachů, a to prostřednictvím čichových orgánů speciálně cvičených psů využívaných jako detektorů, respektive biodetektorů. Diplomová práce se zabývá zejména pachovou identifikací, která je založena na vzájemném srovnání určitých vzorků pachu, respektive pachových stop zajištěných v souvislosti s kriminalisticky relevantní událostí, tedy nejčastěji se spáchaným trestným činem a odebraného pachového vzorku konkrétní osoby.
Abstract in different language: Criminological olfaktorika one means of forensic odorologie intended to investigate odors through the olfactory organs specially trained dogs used as detectors, respectively biodetektorů. This thesis deals mainly with odor identification, which is based on the juxtaposition of certain samples odor or smell feet secured in connection with criminological relevant events, most often committed the offense and odor sample collected particular person.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Denisa Cizlova 17.3.2013.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
Cizlova_vedouci_Musil.pdfPosudek vedoucího práce677,55 kBAdobe PDFView/Open
Cizlova_oponent_Rybar.pdfPosudek oponenta práce445,82 kBAdobe PDFView/Open
Cizlova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce568,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10226

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.