Název: Progresivní metody obrábění na těžkých obráběcích NC strojích
Další názvy: Progressive Methods of Cutting on Heavy NC Machine Tools
Autoři: Holub, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Řehoř, Jan
Davídek, Jaroslav
Oponent: Matějka, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10243
Klíčová slova: kliková hřídel;progresivní metody obrábění;rotační čelní frézování;těžké obráběcí stroje;Möll-aparát
Klíčová slova v dalším jazyce: crankshaft;progressive methods of cutting;rotary front milling;heavy machine tools;Möll-apparatus
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá metodami obrábění, používanými při obrábění vybraného představitele - klikové hřídele na těžkých obráběcích strojích, produkovaných společností ŠKODA MACHINE TOOL a.s.. Detailněji se zaměřuje na speciální NC stroje a jim příslušící metody obrábění. Cílem práce je vedle rozšíření povědomí o poměrně málo známých metodách obrábění vybraného představitele, především návrh progresivnějšího řešení obrábění, jež by mohlo eventuelně nahradit stávající stav. Navrhované řešení by mělo sloužit jako podklad k úvaze nad reálným experimentem.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis engages in cutting methods, used in the cutting of selected representative - crankshaft for heavy machine tools, produced by ŠKODA MACHINE TOOL a.s.. This thesis focuses in detail on special NC machines and them with relevant cutting methods. The aim of this diploma thesis is moreover to raise awareness about relatively little-known cutting methods of selected representative, especially the proposal of more progressive solution of cutting, which could eventually replace the existing condition. The proposed solution should serve as a basis for reflection on the real experiment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tomas Holub_Progresivni metody obrabeni na tezkych obrabecich NC strojich.pdfPlný text práce6,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holub T. - hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce731,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holub - oponentni posudek DP.PDFPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holub T. - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce358,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10243

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.