Název: Optimalizace a vyhodnocení výrobního procesu svařovaných segmentů ve společnosti EvoBus Bohemia s.r.o.
Další názvy: Optimalization and evaluation of the production process of welded segments in the EvoBus Bohemia s.r.o. company
Autoři: Marcel, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Zídková, Helena
Uldrych, Miroslav
Oponent: Jeníček, Štěpán
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10246
Klíčová slova: optimalizace;vyhodnocení;autobusy;neshoda;nápravná opatření;výrobní proces
Klíčová slova v dalším jazyce: optimalization;evaluation;buses;disagreement;corrective measures;production process
Abstrakt: Úvod - EBB Holýšov ; cíle DP Charakter výroby, optimalizační procesy, audit procesu Současný stav procesu Navrhnutá opatření ke zlepšení Vyhodnocení a účinnost opatření Závěr
Abstrakt v dalším jazyce: Introduction - EBB Holýšov; target BP Character of production, optimization processes, audit proces The current state of the proces Proposed measures to improve the production proces Evaluation and effectiveness of measure End
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KTO) / Theses (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_MARCEL_Optimalizace a vyhodnoceni svarovanych segmentu ve spolecnosti EBB Holysov.pdfPlný text práce3,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marcel - hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce572,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marcel - oponentni posudek BP.PDFPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marcel - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce452,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10246

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.