Název: Technologie výroby vysoce přesných otvorů vystružováním
Další názvy: Production technology of high-precision holes reaming
Autoři: Neprášek, Martin
Vedoucí práce/školitel: Řehoř, Jan
Sklenička, Josef
Oponent: Fulemová, Jaroslava
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10247
Klíčová slova: vystružování;definovatelné faktory;nedefinovatelné faktory;jemné soustružení a frézování;vrtání;vyvrtávání;protahování;broušení;dokončovací operace;párová analýza;multikriteriální hodnocení
Klíčová slova v dalším jazyce: reaming;definable factors;undefined factors;turning;milling;drilling;boring;broaching;grinding;finishing operation;paired analysis;multi-criteria evaluation
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá vývojem nových nástrojů pro přesnou výrobu otvorů metodou vystružování. V první části práce je zhodnocen současný stav výroby otvorů z technologického hlediska. Dále jsou zde popsány faktory, které mohou výrobu negativně či pozitivně ovlivňovat. A v druhé části (tedy praktické) je zkoumán vliv jednotlivých faktorů na kvalitu a produktivitu vystružování. Pro vybrané faktory byl navrhnutý experiment, který bohužel nebylo možné z nedostatku zkušebních vzorků, prototypů nástroje a času uskutečnit.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis deals with development of new tools for accurate hole production by method of reaming. There is evaluated common state of hole production from the point of view of technology in the first part. Next there are described factors which can negatively or positively influence the production. In the second part (practical) there is researched the impact of individual factors on quality and productivity of reaming. The experiment was projected for selected factors but it was not possible to realize because of the lack of testing samples, prototypes and time.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Neprasek_Technologie vyroby vysoce presnych otvoru vystruzovanim.pdfPlný text práce3,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Neprasek - hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent_Bc_Neprasek-1.pdfPosudek oponenta práce434,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Neprasek - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce436,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10247

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.