Název: Simulace NC programu v CAM systému a porovnání se skutečností.
Další názvy: Simulation of NC program in the CAM system and compared with reality
Autoři: Pejchar, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Hnátík, Jan
Hnátík, Jan
Oponent: Jandečka, Karel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10248
Klíčová slova: CAM systémy;simulace;kinematika;programování;frézovací zařízení;reverzní inženýrství;leica laser tracker;Catia V5R20
Klíčová slova v dalším jazyce: CAM systems;simulation;kinematics;programming;milling head;reverse engineering;leica laser tracker;Catia V5R20
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vytvořením virtuálního obráběcího stroje a následnou simulací. V teoretické části práce je popsáno několik CAM systémů, jejich principy, výhody a nevýhody. Vysvětleny jsou pojmy jako reverzní inženýrství, NC simulace nebo Leica. V praktické části DP byla provedena rekonstrukce pěti frézovacích hlav pomocí skenovacího zařízení. Byla řešena kinematika frézovacích hlav a obráběcího stroje. Po vytvoření virtuálního stroje byl model použit pro simulaci obrábění nerotačního tělesa.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with creating virtual machine and subsequent simulations. In the theoretical part describes several CAM systems, their principles, advatages and disadvantages. Describes the concepts: reverss engineering, NC simulation or Leica. In the practical part of work was reconstructed five milling heads using a scanning device. Was resolved kinematicsmilling heads and machine. After creating a virtual machine, model was used machine simulation on unrotating model.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
PEJCHAR_Jiri_Diplomova_Prace.pdfPlný text práce5,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pejchar - hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce961,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pejchar - oponentni posudek DP.PDFPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pejchar - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce334,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10248

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.