Title: Simulace NC programu v CAM systému a porovnání se skutečností.
Other Titles: Simulation of NC program in the CAM system and compared with reality
Authors: Pejchar, Jiří
Advisor: Hnátík, Jan
Hnátík, Jan
Referee: Jandečka, Karel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10248
Keywords: CAM systémy;simulace;kinematika;programování;frézovací zařízení;reverzní inženýrství;leica laser tracker;Catia V5R20
Keywords in different language: CAM systems;simulation;kinematics;programming;milling head;reverse engineering;leica laser tracker;Catia V5R20
Abstract: Diplomová práce se zabývá vytvořením virtuálního obráběcího stroje a následnou simulací. V teoretické části práce je popsáno několik CAM systémů, jejich principy, výhody a nevýhody. Vysvětleny jsou pojmy jako reverzní inženýrství, NC simulace nebo Leica. V praktické části DP byla provedena rekonstrukce pěti frézovacích hlav pomocí skenovacího zařízení. Byla řešena kinematika frézovacích hlav a obráběcího stroje. Po vytvoření virtuálního stroje byl model použit pro simulaci obrábění nerotačního tělesa.
Abstract in different language: This thesis deals with creating virtual machine and subsequent simulations. In the theoretical part describes several CAM systems, their principles, advatages and disadvantages. Describes the concepts: reverss engineering, NC simulation or Leica. In the practical part of work was reconstructed five milling heads using a scanning device. Was resolved kinematicsmilling heads and machine. After creating a virtual machine, model was used machine simulation on unrotating model.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PEJCHAR_Jiri_Diplomova_Prace.pdfPlný text práce5,64 MBAdobe PDFView/Open
Pejchar - hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce961,31 kBAdobe PDFView/Open
Pejchar - oponentni posudek DP.PDFPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Pejchar - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce334,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10248

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.