Název: Možnosti úpravy břitu řezného nástroje pomocí LASERU
Další názvy: The possibilities of edge preparation of cutting tool using a LASER
Autoři: Čermák, Adam
Vedoucí práce/školitel: Zetek, Miroslav
Kožmín, Pavel
Oponent: Sklenička, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10249
Klíčová slova: laserové obrábění;Nd:YAG;utvařeč třísek;SCAPS;nanosekundový pulzní laser
Klíčová slova v dalším jazyce: laser machining;Nd:YAG;chip breaker;SCAPS;nanosecond pulsed laser
Abstrakt: Cílem diplomové práce je metodika obrábění makrogeometrických prvků na VBD pomocí nízkonákladového pulzního pevnolátkového laseru (Nd:YAG) s nanosekundovou délkou pulzu. Obsah práce především zahrnuje kapitoly s nastavením procesních parametrů a metodiku polohování geometrických entit. Cílem této práce je experimentální upravení VBD z PKD a SK pomocí laseru. Práce je doplněna o technicko-ekonomické zhodnocení, které řeší nákladovost při změně procesních parametrů.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of diploma thesis is methodology of cutting of macrogeometric elements on indexable cutting inserts by low-cost nanosecond pulsed solid-state (Nd:YAG) laser. Content of thesis mainly contains chapters with process parameters settings and methodology of geometrical entity positioning. The aim of this thesis is experimental laser preparation of indexable cutting inserts, which are made of PDC and sintered carbide. There is a technical-economical assessment in thesis, which solves costs during the change of process parameters.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KTO) / Theses (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_LASER_Cermak.pdfPlný text práce3,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cermak - hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cermak - oponentni posudek.PDFPosudek oponenta práce898,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cermak - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce405,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10249

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.