Title: Možnosti úpravy břitu řezného nástroje pomocí LASERU
Other Titles: The possibilities of edge preparation of cutting tool using a LASER
Authors: Čermák, Adam
Advisor: Zetek, Miroslav
Kožmín, Pavel
Referee: Sklenička, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10249
Keywords: laserové obrábění;Nd:YAG;utvařeč třísek;SCAPS;nanosekundový pulzní laser
Keywords in different language: laser machining;Nd:YAG;chip breaker;SCAPS;nanosecond pulsed laser
Abstract: Cílem diplomové práce je metodika obrábění makrogeometrických prvků na VBD pomocí nízkonákladového pulzního pevnolátkového laseru (Nd:YAG) s nanosekundovou délkou pulzu. Obsah práce především zahrnuje kapitoly s nastavením procesních parametrů a metodiku polohování geometrických entit. Cílem této práce je experimentální upravení VBD z PKD a SK pomocí laseru. Práce je doplněna o technicko-ekonomické zhodnocení, které řeší nákladovost při změně procesních parametrů.
Abstract in different language: The aim of diploma thesis is methodology of cutting of macrogeometric elements on indexable cutting inserts by low-cost nanosecond pulsed solid-state (Nd:YAG) laser. Content of thesis mainly contains chapters with process parameters settings and methodology of geometrical entity positioning. The aim of this thesis is experimental laser preparation of indexable cutting inserts, which are made of PDC and sintered carbide. There is a technical-economical assessment in thesis, which solves costs during the change of process parameters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_LASER_Cermak.pdfPlný text práce3,57 MBAdobe PDFView/Open
Cermak - hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Cermak - oponentni posudek.PDFPosudek oponenta práce898,77 kBAdobe PDFView/Open
Cermak - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce405,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10249

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.