Název: Specifické požadavky zákazníků na dodavatele ve firmě IMI Czech Republic
Další názvy: Customer specific requirements for suppliers in company IMI Czech republic
Autoři: Dubec, Jan
Vedoucí práce/školitel: Zídková, Helena
Zídková, Helena
Oponent: Melichar, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10251
Klíčová slova: Specifické požadavky zákazníků;dohoda o zachování kvality
Klíčová slova v dalším jazyce: Specific customers requirements;quality assurance agreement
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky schvalování specifických požadavků zákazníků ve firmě Integrated Micro-Electronics Czech Republic. Zároveň se zabývá tvorbou nástroje schopného vizuálně rozlišovat situace, které při procesu schvalování specifických požadavků mohou nastat.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis contains proposal of procedure which dealing with approving of specific customers requirements in the company Integrated Micro-Electronics Czech Republic and simultaneously this thesis contains creation of the tool which is able to separate the situations, which could happened during process of approving of customers specific requirements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_DUBEC.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dubec - hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce525,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dubec - oponentni posudek DP.PDFPosudek oponenta práce762,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dubec - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce337,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10251

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.