Title: Specifické požadavky zákazníků na dodavatele ve firmě IMI Czech Republic
Other Titles: Customer specific requirements for suppliers in company IMI Czech republic
Authors: Dubec, Jan
Advisor: Zídková, Helena
Zídková, Helena
Referee: Melichar, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10251
Keywords: Specifické požadavky zákazníků;dohoda o zachování kvality
Keywords in different language: Specific customers requirements;quality assurance agreement
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky schvalování specifických požadavků zákazníků ve firmě Integrated Micro-Electronics Czech Republic. Zároveň se zabývá tvorbou nástroje schopného vizuálně rozlišovat situace, které při procesu schvalování specifických požadavků mohou nastat.
Abstract in different language: This diploma thesis contains proposal of procedure which dealing with approving of specific customers requirements in the company Integrated Micro-Electronics Czech Republic and simultaneously this thesis contains creation of the tool which is able to separate the situations, which could happened during process of approving of customers specific requirements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_DUBEC.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFView/Open
Dubec - hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce525,24 kBAdobe PDFView/Open
Dubec - oponentni posudek DP.PDFPosudek oponenta práce762,34 kBAdobe PDFView/Open
Dubec - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce337,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10251

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.