Title: Vliv obráběného materiálu při frézování ozubení na proces obrábění
Other Titles: The influence of workpiece during milling gear on machining process
Authors: Kličková, Nikola
Advisor: Zetek, Miroslav
Zetek, Miroslav
Referee: Narovec, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10254
Keywords: obrobitelnost;ocel 18CrNiMo7-6;opotřebení břitu;řezné síly
Keywords in different language: machinability;steel 18CrNiMo7-6;tool wear;cutting forces
Abstract: Tato práce se zabývá obrobitelností oceli 18CrNiMo 7-6. Teoretická část této práce se zaobírá obecným popisem, ovlivňujícími vlastnostmi a vyhodnocováním obrobitelnosti. V experimentální části je porovnáván stejný materiál, s rozdílem, že k překování materiálu na požadovaný tvar probíhalo ve třech různých kovárnách. V práci se vyhodnocovalo opotřebení břitu nástroje, vzniklé třísky, řezné síly, struktura a mikrotvrdost. Velkým přínosem je spolupráce s firmou Wikov Gear s. r. o., obohacení teoretických znalostí a experimentálních zkušeností, které se týkají problematiky obrobitelnosti.
Abstract in different language: This case study discusses 18CrNiMo 7-6 steel machinability. Theoretical part of this work talks about general descriptions, influencing characteristics and machinebility assesment. In the experimental part of the study same material is being compared to others with distinction that reforging of the material to the required shape was done in three different forging workshops. Tool wear, chip production, cutting forces, structure and microhardness was all being evaluated in this case study. The biggest contribution was the cooperation with Wikov Gear s.r.o., increasing theoretical knowledge and practical experiences related to steel machinability.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klickova - DP2013.pdfPlný text práce11,74 MBAdobe PDFView/Open
Klickova - hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Klickova - oponentni posudek DP.PDFPosudek oponenta práce791,31 kBAdobe PDFView/Open
Klickova - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce381,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10254

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.