Název: Vliv obráběného materiálu při frézování ozubení na proces obrábění
Další názvy: The influence of workpiece during milling gear on machining process
Autoři: Kličková, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Zetek, Miroslav
Zetek, Miroslav
Oponent: Narovec, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10254
Klíčová slova: obrobitelnost;ocel 18CrNiMo7-6;opotřebení břitu;řezné síly
Klíčová slova v dalším jazyce: machinability;steel 18CrNiMo7-6;tool wear;cutting forces
Abstrakt: Tato práce se zabývá obrobitelností oceli 18CrNiMo 7-6. Teoretická část této práce se zaobírá obecným popisem, ovlivňujícími vlastnostmi a vyhodnocováním obrobitelnosti. V experimentální části je porovnáván stejný materiál, s rozdílem, že k překování materiálu na požadovaný tvar probíhalo ve třech různých kovárnách. V práci se vyhodnocovalo opotřebení břitu nástroje, vzniklé třísky, řezné síly, struktura a mikrotvrdost. Velkým přínosem je spolupráce s firmou Wikov Gear s. r. o., obohacení teoretických znalostí a experimentálních zkušeností, které se týkají problematiky obrobitelnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This case study discusses 18CrNiMo 7-6 steel machinability. Theoretical part of this work talks about general descriptions, influencing characteristics and machinebility assesment. In the experimental part of the study same material is being compared to others with distinction that reforging of the material to the required shape was done in three different forging workshops. Tool wear, chip production, cutting forces, structure and microhardness was all being evaluated in this case study. The biggest contribution was the cooperation with Wikov Gear s.r.o., increasing theoretical knowledge and practical experiences related to steel machinability.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KTO) / Theses (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Klickova - DP2013.pdfPlný text práce11,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klickova - hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klickova - oponentni posudek DP.PDFPosudek oponenta práce791,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klickova - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce381,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10254

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.