Název: Návrh nového konstrukčního a technologického řešení výroby vybraných dílů příhradových stožárů.
Další názvy: Proposal for a new structural design of manufacturing technology welded lattice towers.
Autoři: Korostenský, Stanislav
Vedoucí práce/školitel: Vyšata, Jiří
Pokorná, Václava
Oponent: Duchek, Vladimír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10255
Klíčová slova: Racionalizace práce;svařování;technologie výroby
Klíčová slova v dalším jazyce: Rationalization of work;welding;manufacturing technology
Abstrakt: Tématem diplomové práce je zhodnocení stávajícího konstrukčního řešení technologie výroby svařovaných příhradových stožárů s následnou racionalizací procesu výroby. Konkrétně se jedná zejména o konstrukci přípravku, který proces svařování zefektivní, při dodržení rozměrových a kvalitativních požadavků na výrobek. Cílem diplomové práce je zlepšení technických, případně organizačních podmínek, při dosažení efektivnější výroby.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this thesis is to evaluate the existing structural design technology of welded lattice towers with subsequent rationalization process of manufacturing. Relevant items are especially on the Construction of preparation which more efficient the process of welding, while complying with the dimensional and quality requirements of the product. The aim of this thesis is to improve technical or organizational measures for achieving more efficient production.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KTO) / Theses (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
KOROSTENSKY_diplomova prace.pdfPlný text práce6,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Korostensky - Hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Korostensky - oponentni posudek.PDFPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Korostensky - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce343,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10255

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.