Title: Návrh nového konstrukčního a technologického řešení výroby vybraných dílů příhradových stožárů.
Other Titles: Proposal for a new structural design of manufacturing technology welded lattice towers.
Authors: Korostenský, Stanislav
Advisor: Vyšata, Jiří
Pokorná, Václava
Referee: Duchek, Vladimír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10255
Keywords: Racionalizace práce;svařování;technologie výroby
Keywords in different language: Rationalization of work;welding;manufacturing technology
Abstract: Tématem diplomové práce je zhodnocení stávajícího konstrukčního řešení technologie výroby svařovaných příhradových stožárů s následnou racionalizací procesu výroby. Konkrétně se jedná zejména o konstrukci přípravku, který proces svařování zefektivní, při dodržení rozměrových a kvalitativních požadavků na výrobek. Cílem diplomové práce je zlepšení technických, případně organizačních podmínek, při dosažení efektivnější výroby.
Abstract in different language: The topic of this thesis is to evaluate the existing structural design technology of welded lattice towers with subsequent rationalization process of manufacturing. Relevant items are especially on the Construction of preparation which more efficient the process of welding, while complying with the dimensional and quality requirements of the product. The aim of this thesis is to improve technical or organizational measures for achieving more efficient production.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KOROSTENSKY_diplomova prace.pdfPlný text práce6,23 MBAdobe PDFView/Open
Korostensky - Hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Korostensky - oponentni posudek.PDFPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Korostensky - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce343,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10255

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.