Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVyšata, Jiřícs
dc.contributor.advisorPrinc, Václavcs
dc.contributor.advisorVyšata, Jiřícs
dc.contributor.authorReindl, Jiřícs
dc.contributor.refereePokorná, Václavacs
dc.date.accepted2013-08-21cs
dc.date.accessioned2014-02-06T13:00:17Z
dc.date.available2012-10-29cs
dc.date.available2014-02-06T13:00:17Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-06-14cs
dc.identifier54872cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10264
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá racionalizací výroby štítů dopravních značek. Práce byla vypracována pro společnost Reno Šumava a.s., ve které také probíhala veškerá měření spotřeby času. V práci jsou dva návrhy jak snížit náklady na výrobu a to odstraněním technických problémů souvisejících s výrobou a problémů s produktivitou práce. Výsledkem by pak měla být úspora nákladů po navrhovaných změnáchcs
dc.format69 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectštítcs
dc.subjectdopravní značkycs
dc.subjectracionalizacecs
dc.subjectefektivitacs
dc.subjectproduktivita prácecs
dc.subjectanalýza nákladůcs
dc.subjectrozborcs
dc.titleRacionalizace výroby štítů svislého dopravního značenícs
dc.title.alternativeManufacturing Rationalization of Vertical Road Sign Boardsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra technologie obráběnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedDiploma thesis deals with the rationalization of production shields of traffic signs. The work was carried out for the company Reno Šumava a.s., which also conducted all measurements of time consumption. In this work are two suggestions on how to reduce production costs by eliminating technical problems related to the production and problems with labor productivity. The result would be cost savings for the proposed changes.en
dc.subject.translatedboardsen
dc.subject.translatedroad signsen
dc.subject.translatedrationalizationen
dc.subject.translatedefficiencyen
dc.subject.translatedlabor productivityen
dc.subject.translatedcost analysisen
dc.subject.translatedanalysisen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Racionalizace vyroby stitu svisleho dopravniho znaceni.pdfPlný text práce8,09 MBAdobe PDFView/Open
Reindl - hodnoceni DP.PDFPosudek vedoucího práce974,85 kBAdobe PDFView/Open
Reindl- oponentni posudek DP.PDFPosudek oponenta práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
Reindl - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce474,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10264

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.