Title: Mohylová pohřebiště v okolí Dýšiny (okr. Plzeň-město)
Other Titles: Burial mound cemeteries in Dýšina (Distr. of Plzeň-město)
Authors: Kalců, Michaela
Advisor: Krištuf, Petr
Referee: Švejcar, Ondřej
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10267
Keywords: střední doba bronzová;mladší doba bronzová;mohyly;Dýšina
Keywords in different language: middle bronze age;late bronze age;burial mounds;Dýšina
Abstract: Práce se zabývá mohylovými pohřebišti ze střední a mladší doby bronzové v Dýšině a okolí. Obsahuje popis jednotlivých mohyl a nálezů na základě literatury a poznámek z nepublikovaného výzkumu.
Abstract in different language: This study is focused on the barrow cemeteries of Middle and Late Bronze Age in Dýšina and its surroundings. It contains a description of each burial mound and findings based on the literature and notes from unpublished research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kalcu_BP.pdfPlný text práce3,48 MBAdobe PDFView/Open
Kalcu_Kristuf_VP.pdfPosudek vedoucího práce75,14 kBAdobe PDFView/Open
Kalcu_Svejcar_OP.pdfPosudek oponenta práce996,84 kBAdobe PDFView/Open
Kalcu.pdfPrůběh obhajoby práce110,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10267

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.