Název: Pohřební ritus doby halštatské v západních Čechách
Další názvy: Burial rite of hallstatt age in western Bohemia
Autoři: Fikar, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Menšík, Petr
Oponent: Hlásek, Daniel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10269
Klíčová slova: bakalářská práce;doba halštatská;historie bádání;pohřební ritus;hrob;pohřebiště
Klíčová slova v dalším jazyce: bachelor thesis;hallstatt period;history of research;burial rite;burial;burial ground
Abstrakt: Práce je stručným shrnutím dosud publikovaných poznatnků o pohřebním ritu doby halštatské v západních Čechách. Text je zaměřen na historii bádání,charakter a variabilitu pohřebního ritu, artefaktovou náplň jednotlivých pohřbů a na jejich možnou symboliku. V práci je obsažen soupis známých halštatských pohřebišť v západních Čechách a jejich databázy.
Abstrakt v dalším jazyce: Work is brief summary of so far published knowledge about burial rite of hallstatt era in western Bohemia. Text is focused on history of research, charakter and variability of burial rite, artefakt inventory in an individual grave and their possible symbolic. The work include list of known hallstatt era burial grounds in western Bohemia, and their database.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pohrebni ritus doby halstatske v zapadnich Cechach.pdfPlný text práce12,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fikar_Mensik_VP.pdfPosudek vedoucího práce112,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fikar_Hlasek_OP.pdfPosudek oponenta práce10,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fikar.pdfPrůběh obhajoby práce130,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10269

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.