Title: Basra: Raně islámské město v jižním Iráku
Other Titles: Basra: Early Islamic city in south Iraq
Authors: Šilhánek, Tomáš
Advisor: Nováček, Karel
Referee: Melčák, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10273
Keywords: Basra;misr;islám;Abbásovci;Umajjovci
Keywords in different language: Basra;misr;islam;Abbasids;Umayyad
Abstract: Cílem této studie je shrnout historický vývoj jednoho z nejstarších měst raně islámského období. Topografický průzkum Basry společně s historickými daty přináší zajímavé informace o formování města.
Abstract in different language: Aim of this tudy is to summarize historical development of on of the oldest cities in early islam period. Topographic survey of Basra together with historical data provide us with interesting information on formation of town.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Silhanek_2013.pdfPlný text práce4,47 MBAdobe PDFView/Open
Silhanek_Novacek_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Silhanek_Melcak_OP.pdfPosudek oponenta práce12,85 MBAdobe PDFView/Open
Silhanek.pdfPrůběh obhajoby práce101,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10273

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.