Title: Pravěké výšinné lokality na Kladensku
Other Titles: Prehistoric hill-top sites in district of Kladno
Authors: Rohanová, Veronika
Advisor: John, Jan
Referee: Švejcar, Ondřej
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10274
Keywords: výšinná sídliště;Slánská hora;Čertovka;Nad splavem;Homolka;Řípec;Vysoký vrch;Hradiště nad Vůznicí
Keywords in different language: hill-top sites;Slánská hora;Čertovka;Nad splavem;Homolka;Řípec;Vysoký vrch;Hradiště nad Vůznicí
Abstract: Souhrn historie bádání a archeologického poznání výšinných poloh v okrese Kladno, součástí práce je vlastní povrchový průzkum.
Abstract in different language: History of researches and summary of archaeological knowledge of hill-top sites in district of Kladno. Part of the work is a new surface survey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V. Rohanova.pdfPlný text práce4,75 MBAdobe PDFView/Open
Rohanova_John_VP.pdfPosudek vedoucího práce53,99 kBAdobe PDFView/Open
Rohanova_Svejcar_OP.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Rohanova.pdfPrůběh obhajoby práce115,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10274

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.