Title: Analýza kovových součástí vozů ve středověku až raném novověku
Other Titles: The analysis of the metal parts of waggons since 14th to 16th century.
Authors: Visinger, Bohumil
Advisor: Koscelník, Petr
Krajíc, Rudolf
Referee: Hložek, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10279
Keywords: vůz;vozová hradba;analýza;kovové součásti;středověk;novověk;bojový vůz
Keywords in different language: waggon;waggons wall;analysis;metal parts;middle ages;modern times;war waggon
Abstract: Práce se zabývá identifikací a popisem jednotlivých kovových součástí vozů.
Abstract in different language: The work deals with the identification and description of metal waggon parts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace-Visinger.pdfPlný text práce7,48 MBAdobe PDFView/Open
Visinger_Koscelnik_VP.pdfPosudek vedoucího práce758,65 kBAdobe PDFView/Open
Visinger_Hlozek_OP.pdfPosudek oponenta práce359,29 kBAdobe PDFView/Open
Visinger.pdfPrůběh obhajoby práce126,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10279

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.