Název: Analýza kovových součástí vozů ve středověku až raném novověku
Další názvy: The analysis of the metal parts of waggons since 14th to 16th century.
Autoři: Visinger, Bohumil
Vedoucí práce/školitel: Koscelník, Petr
Krajíc, Rudolf
Oponent: Hložek, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10279
Klíčová slova: vůz;vozová hradba;analýza;kovové součásti;středověk;novověk;bojový vůz
Klíčová slova v dalším jazyce: waggon;waggons wall;analysis;metal parts;middle ages;modern times;war waggon
Abstrakt: Práce se zabývá identifikací a popisem jednotlivých kovových součástí vozů.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the identification and description of metal waggon parts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace-Visinger.pdfPlný text práce7,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Visinger_Koscelnik_VP.pdfPosudek vedoucího práce758,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Visinger_Hlozek_OP.pdfPosudek oponenta práce359,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Visinger.pdfPrůběh obhajoby práce126,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10279

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.