Title: Archeologické doklady brigantin ze 14. - 15. století ve středoevropském prostoru
Other Titles: Archaeological evidence of brigandine from 14th-15th century in Central Europe
Authors: Zitová, Linda
Advisor: Koscelník, Petr
Žákovský, Petr
Referee: Hložek, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10280
Keywords: brigantina;zbroj;lamely;Wisby;Bible Václava IV.;Litoměřický oltář;kronika Jeana Froissarta;14. století;15. století;Starý Jičín
Keywords in different language: brigandine;armour;lamella;Wisby;Bible of Wenceslas IV.;Litoměřický altar;Jean Froissart chronicles;14th century;15th century;Starý Jičín
Abstract: Práce se věnuje vývoji brigantin ve středoevropském prostoru. Cílem práce je definování kostrukčních prvků brigantiny a srovnání nálezů z našeho území s nálezy evropskými. Konstrukce a funkční vlastnosti brigantiny jsou studovány nejen na materiálu archeologickém, ale i na pramenech obrazových. Posuzována je i otázka sociálního začlenění brigantiny a jejího sekundárního užití.
Abstract in different language: Main point of the work is comparation of findings from czech sites and from Central Europe. Important question is development of constrution from very first brigantines to the 15th century. Author also discusses questions about secondary use of brigantine and their social incorporation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Archeologicke doklady brigantin ze 14. - 15. stoleti ve stredoevropskem prostoru.pdfPlný text práce30,17 MBAdobe PDFView/Open
Zitova_Koscelnik_VP.pdfPosudek vedoucího práce731,89 kBAdobe PDFView/Open
Zitova_Hlozek_OP.pdfPosudek oponenta práce466,49 kBAdobe PDFView/Open
Zitova.pdfPrůběh obhajoby práce109,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10280

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.