Název: Archeologické doklady brigantin ze 14. - 15. století ve středoevropském prostoru
Další názvy: Archaeological evidence of brigandine from 14th-15th century in Central Europe
Autoři: Zitová, Linda
Vedoucí práce/školitel: Koscelník, Petr
Žákovský, Petr
Oponent: Hložek, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10280
Klíčová slova: brigantina;zbroj;lamely;Wisby;Bible Václava IV.;Litoměřický oltář;kronika Jeana Froissarta;14. století;15. století;Starý Jičín
Klíčová slova v dalším jazyce: brigandine;armour;lamella;Wisby;Bible of Wenceslas IV.;Litoměřický altar;Jean Froissart chronicles;14th century;15th century;Starý Jičín
Abstrakt: Práce se věnuje vývoji brigantin ve středoevropském prostoru. Cílem práce je definování kostrukčních prvků brigantiny a srovnání nálezů z našeho území s nálezy evropskými. Konstrukce a funkční vlastnosti brigantiny jsou studovány nejen na materiálu archeologickém, ale i na pramenech obrazových. Posuzována je i otázka sociálního začlenění brigantiny a jejího sekundárního užití.
Abstrakt v dalším jazyce: Main point of the work is comparation of findings from czech sites and from Central Europe. Important question is development of constrution from very first brigantines to the 15th century. Author also discusses questions about secondary use of brigantine and their social incorporation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Archeologicke doklady brigantin ze 14. - 15. stoleti ve stredoevropskem prostoru.pdfPlný text práce30,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zitova_Koscelnik_VP.pdfPosudek vedoucího práce731,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zitova_Hlozek_OP.pdfPosudek oponenta práce466,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zitova.pdfPrůběh obhajoby práce109,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10280

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.