Title: Synagogy 18. a 19.století v západních Čechách
Other Titles: Jewish synagogues the 18th and 19th centuries in West Bohemia
Authors: Hotová, Lucie
Advisor: Nováček, Karel
Referee: Tuma, David
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10281
Keywords: synagoga;templ;architektura;Židé;bima;Aron-ha-Kodeš;židovské osídlení;judaismus;19. století;18. století
Keywords in different language: synagogue;temple;architecture;Jews;bimah;Aron Kodesh;jewish settlement;judaism;19th century;18th century
Abstract: Práce popisuje architekturu synagog 18. a 19. století v západních Čechách. Vysvětluje obecnou koncepci synagog a jejich vývin v 18. a 19. století v kontextu sociálně-politické situace, která měla vliv na architekturu židovských templů. Práce vysvětluje rozdíly mezi synagogami v městech a vesnicích. Je zde také popsáno židovské osídlení západních Čech a usazení prvních židů v českých zemí.
Abstract in different language: The work describes architecture of synagogues the 18th and 19th centuries in West Bohemia. It is explained ordinary conception of synagogues, their evolution in 18th and 19th centuries with context of social and political situation, which has got influence at architecture Jewish temples. The work explains differences between synagogues in cities and villages. It´s here also described Jewish settlement of West Bohemia and first Jews in Czech land.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Lucie Hotova.pdfPlný text práce6,69 MBAdobe PDFView/Open
Hotova_Novacek_VP.pdfPosudek vedoucího práce813,43 kBAdobe PDFView/Open
Hotova_Tuma_OP.pdfPosudek oponenta práce758,18 kBAdobe PDFView/Open
Hotova.pdfPrůběh obhajoby práce161,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10281

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.