Title: Atypická kamenná industrie v období neolitu a eneolitu
Other Titles: Atypical stone industry in the neolithic period and eneolithic period
Authors: Kaľnaninová, Mária
Advisor: Menšík, Petr
Referee: John, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10282
Keywords: neolit;eneolit;kamenná industrie;brousky;drtidla;drtiče
Keywords in different language: neolithic;eneolith;stone industry;whetstone;querns;drinder
Abstract: Hlavním úkolem bakalářské práce bylo vypracovat přehled základních skupin artefaktů "Ostatní kamenné industrie" zahrnujicí drtidla, drtiče, brousky atd. Další části práce je jejich zastoupeni v rámci sídelních areálů. Pozornost je take věnována jejich funkci a surovinové skladbě artefaktů. Téma je omezeno na časově na období neolitu a eneolitu a prostorově na oblast Čech. Součásti práce je databáze.
Abstract in different language: The main task of this thesis was to develop an overview of the basic groups of artifacts "Other stone industry" involving querns, whetstone, grinders, etc. Other parts of their work is represented in the settlement areas. Attention is also paid to their function and composition of raw material artifacts. The topic is limited to the time period Neolithic and Eneolithic and space in the area of Bohemia. Part work is the database
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarske prace.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
Kalnaninova_Mensik VP.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Kalnaninova_John OP.pdfPosudek oponenta práce54,4 kBAdobe PDFView/Open
Kalnaninova.pdfPrůběh obhajoby práce187,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10282

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.