Název: Atypická kamenná industrie v období neolitu a eneolitu
Další názvy: Atypical stone industry in the neolithic period and eneolithic period
Autoři: Kaľnaninová, Mária
Vedoucí práce/školitel: Menšík, Petr
Oponent: John, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10282
Klíčová slova: neolit;eneolit;kamenná industrie;brousky;drtidla;drtiče
Klíčová slova v dalším jazyce: neolithic;eneolith;stone industry;whetstone;querns;drinder
Abstrakt: Hlavním úkolem bakalářské práce bylo vypracovat přehled základních skupin artefaktů "Ostatní kamenné industrie" zahrnujicí drtidla, drtiče, brousky atd. Další části práce je jejich zastoupeni v rámci sídelních areálů. Pozornost je take věnována jejich funkci a surovinové skladbě artefaktů. Téma je omezeno na časově na období neolitu a eneolitu a prostorově na oblast Čech. Součásti práce je databáze.
Abstrakt v dalším jazyce: The main task of this thesis was to develop an overview of the basic groups of artifacts "Other stone industry" involving querns, whetstone, grinders, etc. Other parts of their work is represented in the settlement areas. Attention is also paid to their function and composition of raw material artifacts. The topic is limited to the time period Neolithic and Eneolithic and space in the area of Bohemia. Part work is the database
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarske prace.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalnaninova_Mensik VP.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalnaninova_John OP.pdfPosudek oponenta práce54,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalnaninova.pdfPrůběh obhajoby práce187,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10282

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.