Název: Archeologie raně středověkých hradišť na Plzeňsku
Další názvy: Archeology of early medieval hillforts in Pilsen region
Autoři: Vasarábová, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Gojda, Martin
Oponent: Mařík, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10286
Klíčová slova: raný středověk;hradiště;historie výzkumu
Klíčová slova v dalším jazyce: early middle ages;hillforts;history of research
Abstrakt: Tato práce se zabývá raně středověkými hradišti na Plzeňsku. Jedná se celkem o 11 lokalit. Hlavním cílem práce je shrnout dosavadní historií výzkumů těchto hradišť v regionu.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with early medieval hillforts in Pilsen region. That includes 11 sites. Main objective of the work is to sum up existing history of research of these hillforts in the region.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Archeologie RS hradist na Plzensku.pdfPlný text práce890,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vasarabova_Gojda VP.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vasarabova_Marik OP.pdfPosudek oponenta práce4,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vasarabova.pdfPrůběh obhajoby práce117,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10286

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.