Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFranklin, David Eugene
dc.contributor.authorMetzová, Karolína
dc.contributor.refereeKobylak, Skyland Václav
dc.date.accepted2013-05-29
dc.date.accessioned2014-02-06T13:00:59Z
dc.date.available2011-04-30cs
dc.date.available2014-02-06T13:00:59Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-30
dc.identifier45821
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10294
dc.description.abstractTato práce porovnává dva medicínské světy - klasickou, západní, školní, na faktech založenou medicínu a její protějšek, alternativní, biologickou medicínu. Užitím popisů různých konceptů a úhlů pohledu (fyzika, náboženství, filozofie, čínská medicína atd.) se autorka pokusila ukázat, že tyto dva světy říkají totéž, pouze jinými slovy. Součástí práce je slovníček některých stěžejních pojmů.cs
dc.format38 s. (52 467 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmedicínacs
dc.subjectkomplementární medicínacs
dc.subjectléčenícs
dc.subjectalternativní léčebné metodycs
dc.titleModern Medicine Methods Compared to Teaching of Old Masterscs
dc.title.alternativeModern Medicine Methods Compared to Teaching of Old Mastersen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra anglického jazyka a literaturycs
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis compares two worlds of medicine ? a classic, western, school, on facts based medicine and it´s counterpart, alternative, biological medicine. Using descritpions of different concepts and points of view (physics, religion, philosophy, Chinese medicine etc.) the author tried to prove that those two worlds say the same things, only with different words. Part of the thesis is a glossary of some crutial terms.en
dc.subject.translatedmedicineen
dc.subject.translatedcomplementary medicineen
dc.subject.translatedhealingen
dc.subject.translatedtreatmenten
dc.subject.translatedalternative healing methodsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce222,46 kBAdobe PDFView/Open
ved Metzova.pdfPosudek vedoucího práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
op Metzova.pdfPosudek oponenta práce970,93 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Karolina Metzova.pdfPrůběh obhajoby práce83,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10294

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.