Název: The Shawshank Redemption: The Novella and the Movie Adaptation
Další názvy: The Shawshank Redemption: The Novella and the Movie Adaptation
Autoři: Krausová, Julie
Vedoucí práce/školitel: Franklin, David Eugene
Oponent: Kašparová, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10299
Klíčová slova: Vykoupení z věznice Shawshank;věznice;Stephen King;režisér;Frank Darabont;scénář;filmová adaptace;novela;rozdíly;scény
Klíčová slova v dalším jazyce: The Shawshank Redemption;prison;Stephen King;director;Frank Darabont;screenplay;movie adaptation;novella;differences;scenes
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak byla novela Rita Hayworth a vykoupení z věznice Shawshank převedena do filmové podoby. Dalším cílem bylo zjistit, do jaké míry byl pozměněn příběh. Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá procesem psaní filmových scénářů, které se inspirují již existujícími díly, a také popisuje proces vytváření filmů. Pratická část popisuje, jak byl vytvořen scénář pro film Vykoupení z věznice Shawshank, jak byl vytvořen film a jaké rozdíly můžeme zpozorovat mezi tímto filmem a novelou. S pomocí krátkého dotazníku, který byl vytvořen konkrétně pro účely této bakalářské práce, jsou vyhodnoceny některé ze scén.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis is to examine how the novella Rita Hayworth and The Shawshank Redemption was adapted into the movie. The goal is also to find out to what extend were some changes made. This bachelor thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with the process of writing a screenplay based on an existent material and it also desribes the process of making a movie. The practical part describes how the screenplay for The Shawshank Redemption was written, how the movie was made and which differences can be observed between this movie and the novella. With the help of a short questionnaire, which was conducted specifically for this bachelor thesis, some scenes are evaluated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BT Krausova.pdfPlný text práce664,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved Krausova.pdfPosudek vedoucího práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op Krausova.pdfPosudek oponenta práce1,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh obhajoby Julie Krausova.pdfPrůběh obhajoby práce98,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10299

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.