Title: The Shawshank Redemption: The Novella and the Movie Adaptation
Other Titles: The Shawshank Redemption: The Novella and the Movie Adaptation
Authors: Krausová, Julie
Advisor: Franklin, David Eugene
Referee: Kašparová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10299
Keywords: Vykoupení z věznice Shawshank;věznice;Stephen King;režisér;Frank Darabont;scénář;filmová adaptace;novela;rozdíly;scény
Keywords in different language: The Shawshank Redemption;prison;Stephen King;director;Frank Darabont;screenplay;movie adaptation;novella;differences;scenes
Abstract: Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak byla novela Rita Hayworth a vykoupení z věznice Shawshank převedena do filmové podoby. Dalším cílem bylo zjistit, do jaké míry byl pozměněn příběh. Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá procesem psaní filmových scénářů, které se inspirují již existujícími díly, a také popisuje proces vytváření filmů. Pratická část popisuje, jak byl vytvořen scénář pro film Vykoupení z věznice Shawshank, jak byl vytvořen film a jaké rozdíly můžeme zpozorovat mezi tímto filmem a novelou. S pomocí krátkého dotazníku, který byl vytvořen konkrétně pro účely této bakalářské práce, jsou vyhodnoceny některé ze scén.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to examine how the novella Rita Hayworth and The Shawshank Redemption was adapted into the movie. The goal is also to find out to what extend were some changes made. This bachelor thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with the process of writing a screenplay based on an existent material and it also desribes the process of making a movie. The practical part describes how the screenplay for The Shawshank Redemption was written, how the movie was made and which differences can be observed between this movie and the novella. With the help of a short questionnaire, which was conducted specifically for this bachelor thesis, some scenes are evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BT Krausova.pdfPlný text práce664,53 kBAdobe PDFView/Open
ved Krausova.pdfPosudek vedoucího práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
op Krausova.pdfPosudek oponenta práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Julie Krausova.pdfPrůběh obhajoby práce98,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10299

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.