Název: The depiction of american society in Nabokov's Lolita and Mendes' American beauty
Další názvy: The depiction of american society in Nabokov's Lolita and Mendes' American beauty
Autoři: Kovářová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Franklin, David Eugene
Oponent: Mišterová, Ivona
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10300
Klíčová slova: Lolita;Americká krása;Vladimir Nabokov;Sam Mendes;americká společnost;poválečná Amerika;50. léta;90. léta;amerikanizace;média
Klíčová slova v dalším jazyce: Lolita;American beauty;Vladimir Nabokov;Sam Mendes;american society;post-war America;1950s;1990s;americanization;media
Abstrakt: Tato bakalářská práce analyzuje dvě díla - román Lolita od Vladimira Nabokova a film Americká krása režírovaný Samem Mendesem - s cílem objasnit, jaký obraz díla poskytují o americké společnosti své doby. Zkoumanými oblastmi jsou zejména život mužů, žen, mladistvých, velká pozornost je věnována tématu média a zmíněny jsou i amerikanizace, rodina a volný čas.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis analyzes two works - novel Lolita by Vladimir Nabokov and film American Beauty directed by Sam Mendes - aiming to elucidate what depiction of the contemporary American society the works provide. The examined aspects include particularly the life of men, women, youth, a large amount of attention is also paid to the issue of media, further the Americanization, family and leisure time are mentioned as well.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
KovarovaBT.pdfPlný text práce319,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved Kovarova.pdfPosudek vedoucího práce1,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op Kovarova.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh obhajoby Michaela Kovarova.pdfPrůběh obhajoby práce97,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10300

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.