Title: The depiction of american society in Nabokov's Lolita and Mendes' American beauty
Other Titles: The depiction of american society in Nabokov's Lolita and Mendes' American beauty
Authors: Kovářová, Michaela
Advisor: Franklin, David Eugene
Referee: Mišterová, Ivona
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10300
Keywords: Lolita;Americká krása;Vladimir Nabokov;Sam Mendes;americká společnost;poválečná Amerika;50. léta;90. léta;amerikanizace;média
Keywords in different language: Lolita;American beauty;Vladimir Nabokov;Sam Mendes;american society;post-war America;1950s;1990s;americanization;media
Abstract: Tato bakalářská práce analyzuje dvě díla - román Lolita od Vladimira Nabokova a film Americká krása režírovaný Samem Mendesem - s cílem objasnit, jaký obraz díla poskytují o americké společnosti své doby. Zkoumanými oblastmi jsou zejména život mužů, žen, mladistvých, velká pozornost je věnována tématu média a zmíněny jsou i amerikanizace, rodina a volný čas.
Abstract in different language: This Bachelor thesis analyzes two works - novel Lolita by Vladimir Nabokov and film American Beauty directed by Sam Mendes - aiming to elucidate what depiction of the contemporary American society the works provide. The examined aspects include particularly the life of men, women, youth, a large amount of attention is also paid to the issue of media, further the Americanization, family and leisure time are mentioned as well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KovarovaBT.pdfPlný text práce319,71 kBAdobe PDFView/Open
ved Kovarova.pdfPosudek vedoucího práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
op Kovarova.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Michaela Kovarova.pdfPrůběh obhajoby práce97,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10300

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.