Název: England and London in The Age Of Elizabeth I
Další názvy: England and London in The Age Of Elizabeth I
Autoři: Machová, Karolína
Vedoucí práce/školitel: Raisová, Eva
Oponent: Tihelková, Alice
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10325
Klíčová slova: Alžběta I.;alžbětinský věk;sociální struktura;smrtelnost;migrace
Klíčová slova v dalším jazyce: Elizabeth I;elizabethan age;social structure;mortality;migration
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá historií datované do období vlády Alžběty I. Předmětem této práce je popsat obdobi v letech 1547 ? 1603, období panování této panovnice. Práce je zaměřená především na fakta o životě z této doby a jsou zde také zmíněny změny během jejího panování. První, teoretická, část, je teoretická a má za úkol čtenářům nastínit pozadí 16. století. Druhá, praktická část, se pak snaží čtenáře provést tehdejším Londýnem a poukázat na zajímavá a často zmiňovaná místa. Bakalářská práce se tímto snaží přispět k ucelení si představivosti, jaký byl život v Anglii v 16. stol.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is concerned with the study of the period of the reign of Elizabeth I. The aim of this thesis was to describe the period between 1547 - 1603, the period of Elizabeth´s government. The thesis deals especially with facts about social life of that time and also some changes of sociality during her reign are mentioned. The first, theoretical part concerns with maping of sixteenth century.The aim of the second, practical, part is to guide a reader through London in 16th century and point out important and interesting places. The thesis may contribute to revealing the life in sixteenth century.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Karolina Machova AJ-NJ 2013.pdfPlný text práce671,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
scan000055.pdfPosudek vedoucího práce132,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
scan000056.pdfPosudek oponenta práce127,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
scan000054.pdfPrůběh obhajoby práce92,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10325

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.