Název: Pomístní jména v katastru obce Spálené Poříčí
Další názvy: Local names in land registry in town Spalene Porici
Autoři: Horová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Chýlová, Helena
Oponent: Suda, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10335
Klíčová slova: pomístní jména;onomastika;toponomastika;Spálené Poříčí;sémantika pomístních jmen;jazyková charakteristika pomístních jmen;slovotvorné způsoby utváření pomístních jmen;neslovotvorné způsoby utváření pomístních jmen;slovní druhy v pomístních jménech;výklad původu pomístních jmen
Klíčová slova v dalším jazyce: local names;onomastic;topomonastic;Spalene Porici;semantic of local names;linguistic characteristics of local names;construction of word formation of local names;part of speech of local names;interpretations origin of local names
Abstrakt: Práce se zabývá pomístními jmény v katastru obce Spálené Poříčí a teorií onomastiky. V teoretické části práce jsou vysvětleny termíny onomastika, toponomastika a pomístní jména. V praktické části jsou jednotlivé názvy rozděleny podle sémantických skupin třídiče Vladimíra Šmilauera a analyzovány po stránce jazykové. Všechny názvy jsou vysvětleny z hlediska jejich původu.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with local names in land registry in town Spalene Porici and theories of onomastic. Theoretical part of this work introduce concepts onomastics, toponomastics and local names. In practical part there are individual names ordered by the Vladimir Smilauer semantic groups and linguistically analyzed. All of this names are explained by their origin.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KČJ) / Bachelor´s works (DCL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
MartinaHorova BakalarskaPrace PomistniJmenaVkatastruObceSpalenePorici.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
horova_chylova.pdfPosudek vedoucího práce224,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
horova_suda.pdfPosudek oponenta práce267,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
horova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce162,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10335

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.