Title: Pomístní jména v katastru obce Spálené Poříčí
Other Titles: Local names in land registry in town Spalene Porici
Authors: Horová, Martina
Advisor: Chýlová, Helena
Referee: Suda, Zdeněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10335
Keywords: pomístní jména;onomastika;toponomastika;Spálené Poříčí;sémantika pomístních jmen;jazyková charakteristika pomístních jmen;slovotvorné způsoby utváření pomístních jmen;neslovotvorné způsoby utváření pomístních jmen;slovní druhy v pomístních jménech;výklad původu pomístních jmen
Keywords in different language: local names;onomastic;topomonastic;Spalene Porici;semantic of local names;linguistic characteristics of local names;construction of word formation of local names;part of speech of local names;interpretations origin of local names
Abstract: Práce se zabývá pomístními jmény v katastru obce Spálené Poříčí a teorií onomastiky. V teoretické části práce jsou vysvětleny termíny onomastika, toponomastika a pomístní jména. V praktické části jsou jednotlivé názvy rozděleny podle sémantických skupin třídiče Vladimíra Šmilauera a analyzovány po stránce jazykové. Všechny názvy jsou vysvětleny z hlediska jejich původu.
Abstract in different language: This work deals with local names in land registry in town Spalene Porici and theories of onomastic. Theoretical part of this work introduce concepts onomastics, toponomastics and local names. In practical part there are individual names ordered by the Vladimir Smilauer semantic groups and linguistically analyzed. All of this names are explained by their origin.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MartinaHorova BakalarskaPrace PomistniJmenaVkatastruObceSpalenePorici.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
horova_chylova.pdfPosudek vedoucího práce224,96 kBAdobe PDFView/Open
horova_suda.pdfPosudek oponenta práce267,99 kBAdobe PDFView/Open
horova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce162,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10335

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.