Title: Tři zastavení nad dílem Františka Hrubína \nl{}(Srpnová neděle, Romance pro křídlovku, Zlatá reneta)
Other Titles: Three halting over the work of František Hrubín (Srpnová neděle, Romance pro křídlovku, Zlatá reneta)
Authors: Sušanková, Jitka
Advisor: Staněk, Jiří
Referee: Novotný, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10344
Keywords: Lešany;romance;lyrická poezie;sekundární literatura;promarněná příležitost;lidské selhání;nenaplněná láska;Morák;Terina;Jan Moulis;režisér Otakar Vávra
Keywords in different language: Lešany;romance;lyrical poetry;secondary literature;wasted opportunity;human failure;unhappy love;Morák;Terina;Jan Moulis;director Otakar Vávra
Abstract: Ve své bakalářské práci líčím život Františka Hrubína, zabývám se jeho tvorbou. Věnuji se třem stěžejním dílům, jimiž jsou Srpnová neděle, Romance pro křídlovku a Zlatá reneta. Provádím jejich podrobnou analýzu a snažím se vystihnout jejich hlavní myšlenku. Práce rekapituluje rozhovor s režisérem Otakarem Vávrou a děkuje Františku Hrubínovi za cenný přínos pro českou literaturu. V poslední části se nachází závěr, který obsahuje shrnutí a vlastní poznatky.
Abstract in different language: In my bachelor's thesis I describe the life of František Hrubín, I deal with his works. I describe his three principal works - Srpnová neděle, Romance pro křídlovku and Zlatá reneta. I analyse these works and I look for main thought. The thesis recapitulates conversation with director Otakar Vávra and I appreciate his enrichment of the Czech literature. In the last part is conclusion. In the conclusion is summary and personal finding.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
moje BP.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
susankova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce415,66 kBAdobe PDFView/Open
susankova_novotny.pdfPosudek oponenta práce35,4 kBAdobe PDFView/Open
susankova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce159,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10344

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.