Title: Komparace rozvojových politiky EU na Balkánu
Other Titles: Comparison of developing EU policy in the Balkans
Authors: Šimek Bohabojová, Eva
Advisor: Leichtová, Magdaléna
Referee: Cabadová Waisová, Šárka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10349
Keywords: EU;rozvojová politika;Balkán;rozvoj;CARDS;PHARE;IPA
Keywords in different language: EU;development policy;Balkans;developement;CARDS;PHARE;IPA
Abstract: Práce s názvem Komparace rozvojových politik na Balkáně, je zaměřena na popis programů a nástrojů EU, které Unie využívá k aplikaci rozvojové politiky na území. V práci zohledňuji rozvojovu politiku EU na příkladech zemí Albánie, Bosna a Hercegovina a Makedonie. Porovnávám efektivitu jednotlivých programů a nástrojů, a postupný rozvoj ve všech zemích, na základě plnění projektů, jejichž příklady zde též uvádím.
Abstract in different language: The work, entitled Comparison of developing EU policy in the Balkans, is focused on the description of EU programs and instruments that the Union uses the application's development policy in the territory. The paper takes into account the EU's development policy with examples of countries Albania, Bosnia and Herzegovina and Macedonia. Comparing the effectiveness of individual programs and tools, and progressive development in all countries, based on the implementation of projects, examples of these are listed here.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
bohabojova_ved_DPmv.docxPosudek vedoucího práce43,59 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Bohabojova_op.docxPosudek oponenta práce45,29 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Simek Bohabojova.pdfPrůběh obhajoby práce296,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10349

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.