Název: Komparace rozvojových politiky EU na Balkánu
Další názvy: Comparison of developing EU policy in the Balkans
Autoři: Šimek Bohabojová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Leichtová, Magdaléna
Oponent: Cabadová Waisová, Šárka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10349
Klíčová slova: EU;rozvojová politika;Balkán;rozvoj;CARDS;PHARE;IPA
Klíčová slova v dalším jazyce: EU;development policy;Balkans;developement;CARDS;PHARE;IPA
Abstrakt: Práce s názvem Komparace rozvojových politik na Balkáně, je zaměřena na popis programů a nástrojů EU, které Unie využívá k aplikaci rozvojové politiky na území. V práci zohledňuji rozvojovu politiku EU na příkladech zemí Albánie, Bosna a Hercegovina a Makedonie. Porovnávám efektivitu jednotlivých programů a nástrojů, a postupný rozvoj ve všech zemích, na základě plnění projektů, jejichž příklady zde též uvádím.
Abstrakt v dalším jazyce: The work, entitled Comparison of developing EU policy in the Balkans, is focused on the description of EU programs and instruments that the Union uses the application's development policy in the territory. The paper takes into account the EU's development policy with examples of countries Albania, Bosnia and Herzegovina and Macedonia. Comparing the effectiveness of individual programs and tools, and progressive development in all countries, based on the implementation of projects, examples of these are listed here.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bohabojova_ved_DPmv.docxPosudek vedoucího práce43,59 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Bohabojova_op.docxPosudek oponenta práce45,29 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Simek Bohabojova.pdfPrůběh obhajoby práce296,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10349

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.